Mijn Overzicht

In verschillende situaties kun je een tolk inschakelen. In dit overzicht vind je onafhankelijke informatie over deze tolksituaties en waar je rekening mee moet houden. En waar nodig wijzen wij je de weg naar andere organisaties.


 

Hoe ga je naar school met een tolk?

Je kunt een tolk inschakelen in verschillende (reguliere) onderwijsvormen, van lager tot hoger onderwijs. Tolksituaties in het onderwijs lijken vaak op elkaar, maar een tolk op een middelbare school zet je anders in dan op de universiteit. Het maakt ook verschil of je een praktijkles of een theoretisch hoorcollege volgt. Hieronder vind je alle belangrijke informatie per type onderwijs.


 

Hoe ga ik naar mijn werk met een tolk?

Om je werk goed te kunnen doen, heb je recht op ondersteuning en voorzieningen. Op je werk kun je daarom een tolk inschakelen. Het UWV vergoedt de tolk. De werkgever hoeft hier dus niet voor te betalen. Ook bij vrijwilligerswerk kun je een tolk inzetten. De vergoeding gaat dan via Tolkcontact. Je hebt ook recht op een tolk bij een sollicitatiegesprek.


 

Ik heb een tolk nodig bij een bezoek aan de rechtbank, politie of notaris

In de rechtbank, op het politiebureau en bij de notaris is het belangrijk dat je alles goed kunt volgen. Een misverstand kan grote gevolgen hebben. Soms regelt de rechtbank of politie een tolk, soms moet je dit zelf doen. In de meeste situaties is een justitietolk vereist. Een notaris mag geen extra kosten rekenen vanwege de tolk, maar doet dit soms wel. Een notaris wil meestal een be√ędigd tolk, maar dat is niet verplicht.


 

Zal ik een tolk meenemen naar een feestje?

Ook bij een verjaardag, huwelijk of jubileumfeest kun je een tolk inschakelen. Je kunt zelf veel doen om te zorgen dat een tolk kan bijdragen aan een leuk feest voor jou. Bijvoorbeeld door teksten van speeches of een lijst met muziekliedjes naar de tolk te laten sturen.


 

Met een tolk naar het theater, een museum, een concert of naar de film?

Kunst en Cultuur is niet altijd goed toegankelijk voor mensen met een auditieve en/of visuele beperking. Theatervoorstellingen zijn meestal gericht op een horend publiek. Nederlandstalige films zijn vaak niet voorzien van ondertiteling. Rondleidingen in musea zijn vrijwel alleen met een sprekende gids of een audiotour. Festivals zijn er in verschillende soorten en maten, maar houden niet altijd met iedereen even goed rekening. Je kunt er dan voor kiezen om een tolk in te schakelen. Voor een tolk mogen geen extra kosten worden gerekend, maar soms kan daarover discussie ontstaan bij de kaartverkoop of kaartcontrole.


 

Ik wil een tolk inzetten bij sport

Bij het uitoefenen van een sport kun je een tolk inschakelen. Dat zal meestal niet gedurende de hele wedstrijd of training nodig zijn, maar er zijn vaak wel vaste overlegmomenten. Bedenk daarom of je een tolk nodig hebt vooraf, in de rust of in een pauze en/of na de wedstrijd of training.


 

Ik heb een tolk nodig bij een bezoek aan de dokter

In medische situaties is het belangrijk om te weten wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren. Onduidelijkheid kan onnodig spanning geven of de behandeling verstoren. Voor de zekerheid en duidelijkheid is het daarom aanbevolen om een tolk mee te nemen wanneer je niet (goed) kunt horen en/of zien.
 

© Stichting Hoormij

Disclaimer
Alle op de keuzewijzer geplaatste informatie is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. Desalniettemin aanvaardt Stichting Hoormij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie. Bekijk hier de volledige disclaimer.

www.tolkkeuzehulp.nl
www.stichtinghoormij.nl