Disclaimer

Alle op deze Keuzehulp geplaatste informatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld.
De inhoud van de site wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.
Bedenk bij het lezen dat eigen situaties anders kunnen zijn dan in de teksten wordt beschreven. De informatie is niet bedoeld als vervanging van adviezen en behandeling van professionals.

U kunt geen rechten van welke aard dan ook ontlenen aan de inhoud van deze site.
De organisaties die deze site hebben gemaakt accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie.

Auteursrecht
Stichting Hoormij bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de domeinnaam, teksten en illustraties, behalve waar wordt verwezen naar andere bronnen of websites.
Het is dan ook verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Hoormij de informatie van deze website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Registratie e-mail
Het e-mailadres dat u via deze site opgeeft zal worden geregistreerd in het bestand van Stichting Hoormij en kan worden gebruikt om u informatie op maat toe te zenden. Uw e-mailadres zal nooit naar derden worden verspreid.