Hoe introduceer je een tolk?

Introductie bij een tolksituatie

Wanneer je voor de eerste keer een tolk meeneemt, dan kan het goed zijn om uit te leggen waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt hiervoor een introductietekst gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

Introductietekst
Een introductie tekst bestaat uit de volgende elementen:

  • Dit is [NAAM tolk].
  • De tolk is aanwezig, omdat ik doof/slechthorend/doofblind ben.
  • De tolk vertaalt wat er gezegd wordt, zodat ik alles goed kan volgen.
  • De tolk heeft een geheimhoudingsplicht.
  • De tolk neemt niet deel aan het gesprek.
  • De tolk grijpt soms in, bijvoorbeeld wanneer hij of zij iets niet verstaat of wanneer mensen door elkaar heen praten.