Onderwijs - Hoe ga je naar school met een tolk?

Je kunt een tolk inschakelen in verschillende (reguliere) onderwijsvormen, van lager tot hoger onderwijs. Tolksituaties in het onderwijs lijken vaak op elkaar, maar een tolk op een middelbare school zet je anders in dan op de universiteit. Het maakt ook verschil of je een praktijkles of een theoretisch hoorcollege volgt. Hieronder vind je alle belangrijke informatie per type onderwijs.

Basisonderwijs

Doven, slechthorende en doofblinde leerlingen hebben recht op een tolk in het regulier basisonderwijs. Een tolk kun je combineren met het gebruik van hoorhulpmiddelen, bijvoorbeeld soloapparatuur. In het reguliere basisonderwijs zijn klassen vaak groot. Een leerkracht kan dan niet altijd met ieder kind rekening houden.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Vraag een tolk aan die ervaring heeft met tolken voor kinderen en/of in het onderwijs.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Een tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) of in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl en Tolkmatch.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Vaste tolk
Wil je regelmatig een tolk laten komen, bijvoorbeeld wekelijks op hetzelfde dagdeel? Vraag de tolk dan aan voor een langere periode. Hierdoor kan iedereen makkelijker aan de aanwezigheid van deze ‘vaste tolk’ wennen dan wanneer er iedere week een andere tolk komt. Het kan prettig zijn om verschillende vaste tolken te hebben voor verschillende dagen of dagdelen.

https://youtu.be/uQP9phQe6d8

Voorbereiding

Vraag de leerkracht (een paar dagen) vooraf om informatie over de les(dag) aan de tolk te geven, bij voorkeur via de mail. Je kunt ook aan de leerkracht vragen of de tolk lesmateriaal en/of lesboeken mag inzien. De leerkracht kan laten weten welke begrippen in de les aan bod komen. Je kunt ook de tolk vragen om hierover zelf contact op te nemen met de leerkracht. De tolk kan zich dan voorbereiden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk mee naar de les? Leg dan uit aan de leerkracht en medeleerlingen waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Ga op een plek zitten waar je de tolk of de tolktekst en de leerkracht goed kunt zien. Zorg dat de tolk niet voor een raam gaat zitten en een rustige achtergrond heeft.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

Meer informatie

Voortgezet onderwijs

Op de middelbare school kun je een tolk meenemen. Een tolk kun je combineren met het gebruik van hoorhulpmiddelen, bijvoorbeeld soloapparatuur. In het regulier voortgezet onderwijs zijn klassen vaak groot. Een leerkracht kan dan niet altijd met ieder kind rekening houden.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Vraag een tolk aan die ervaring heeft met tolken voor kinderen en/of in het onderwijs.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Een tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) of in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl en Tolkmatch.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Vaste tolk
Wil je regelmatig een tolk laten komen, bijvoorbeeld wekelijks op hetzelfde dagdeel? Vraag de tolk dan aan voor een langere periode. Hierdoor kan iedereen makkelijker aan de aanwezigheid van deze ‘vaste tolk’ wennen dan wanneer er iedere week een andere tolk komt. Het kan prettig zijn om verschillende vaste tolken te hebben voor verschillende dagen of dagdelen.

https://youtu.be/uQP9phQe6d8

Voorbereiding

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Vraag de leerkracht (een paar dagen) vooraf om informatie over de les(sen) aan de tolk te geven, bij voorkeur via de mail. Je kunt ook aan de leerkracht vragen of de tolk lesmateriaal en/of lesboeken mag inzien. De leerkracht kan laten weten welke begrippen in de les aan bod komen. Je kunt ook de tolk vragen om hierover zelf contact op te nemen met de leerkracht. De tolk kan zich dan voorbereiden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Les vooraf doornemen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van de les eventjes doornemen. Bespreek de begrippen die in de les genoemd kunnen worden.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk mee naar de les? Leg dan uit aan de leerkracht en medeleerlingen waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Ga op een plek zitten waar je de tolk of de tolktekst en de leerkracht goed kunt zien. Zorg dat de tolk niet voor een raam gaat zitten en een rustige achtergrond heeft.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.


Ervaringsverhalen

Meer informatie

Beroepsonderwijs: MBO

Bij een MBO-opleiding ga je als leerling soms zelf aan de slag, in praktijklessen. Bijvoorbeeld een kookles of een opdracht waarvoor je iets moet timmeren, boren of lassen in een werkplaatslokaal. Dit kan een uitdaging zijn met een tolk. Bekijk en overleg met leerkracht en tolk wat je prettig vindt.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Vraag een tolk aan die ervaring heeft met tolken in het beroepsonderwijs en/of die bekend is met jouw (soort) opleiding. Laat bij de aanvraag weten of het om een praktijkles of een theorieles gaat.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Een tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) of in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl en Tolkmatch.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Vaste tolk
Wil je regelmatig een tolk laten komen, bijvoorbeeld bij bepaalde lessen of hele lesdagen? Vraag de tolk dan aan voor een langere periode, volgens het lesrooster. Hierdoor kan iedereen makkelijker aan de aanwezigheid van deze ‘vaste tolk’ wennen dan wanneer er iedere les een andere tolk komt. Het kan prettig zijn om verschillende vaste tolken te hebben voor verschillende dagen of dagdelen.

https://youtu.be/uQP9phQe6d8

Voorbereiding

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Vraag de leerkracht (een paar dagen) vooraf om informatie over de les(sen) aan de tolk te geven, bij voorkeur via de mail. Je kunt ook aan de leerkracht vragen of de tolk lesmateriaal en/of lesboeken mag inzien. De leerkracht kan bijvoorbeeld laten weten welke begrippen in de les aan bod komen. De leerkracht kan vertellen wat er gaat gebeuren tijdens de praktijkles en/of dat de tolk beschermende kleding moet dragen. Je kunt ook de tolk vragen om hierover zelf contact op te nemen met de leerkracht. De tolk kan zich dan voorbereiden.

Op sommige beroepsonderwijsinstellingen kunnen (vaste) tolken met een gastaccount toegang krijgen tot de elektronische leeromgeving van een vak, bijvoorbeeld via Blackboard of Moodle. Vraag na bij de leerkracht of decaan of dit ook voor jou en jouw tolk(en) kan.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Les vooraf doornemen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van de les eventjes doornemen. Bespreek de begrippen die in de les genoemd kunnen worden. Wanneer je aan de slag gaat in de praktijkles, vertel de tolk wat je prettig vindt. Wil je de tolk steeds naast je hebben als je moet koken, timmeren, boren of lassen? Of heb je liever dat de tolk op een afstand blijft? Wanneer een leerkracht iets wil uitleggen, roep je dan zelf de tolk erbij of moet de tolk gelijk klaarstaan?

https://youtu.be/fURCkGly_0A

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk mee naar de les? Leg dan uit aan de leerkracht en medeleerlingen waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Ga op een plek zitten waar je de tolk of de tolktekst en de leerkracht goed kunt zien. Zorg dat de tolk niet voor een raam gaat zitten en een rustige achtergrond heeft.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Bij een praktijkles: bekijk wat een prettige positie is om te werken en waar je de tolk wilt hebben. Wil je de tolk bijvoorbeeld tegenover je of naast de leerkracht?

https://youtu.be/uFgYI-q_0OA

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

Meer informatie

Hoger onderwijs: HBO en Universiteit

In het hoger onderwijs kun je te maken krijgen met ingewikkeld vakjargon. Soms is de voertaal Engels, vaak bij masteropleidingen. Docenten werken colleges in een hoog tempo af. Daarom kan het soms beter zijn om teamtolken mee te nemen.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Vraag een tolk aan die ervaring heeft met tolken in het hoger onderwijs. Bij Engelstalige colleges vraag je een tolk aan die kan vertalen vanuit het Engels en naar het Engels. Het kan handig zijn dat je een tolk zoekt die bekend is met jouw studierichting en/of vakgebied. Soms heeft een tolk een opleiding gevolgd die overeenkomt met jouw studierichting, bijvoorbeeld Taalwetenschappen of ICT. Laat bij de aanvraag weten of het om een hoorcollege (vaak eenrichtingsverkeer van de docent) of een werkcollege (interactie, overleg met medestudenten) gaat.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Een tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) of in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl en Tolkmatch.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Voertaal Engels?
Wanneer de voertaal Engels is, informeer de tolk hier dan ook over. Niet iedere tolk kan of wil vertalen tussen Engels en Nederlands, Nederlandse Gebarentaal of Nederlands met gebaren.

Een gebarentolk kan vertalen tussen Engels en Nederlandse Gebarentaal, maar een belangrijk deel van het vakjargon kan dan verloren gaan. Je kunt dan overwegen een tolk American Sign Language, British Sign Language of eventueel International Sign in te zetten.

Via de tolkprofielen in mijn.tolkcontact.nl kun kun je een geschikte tolk vinden bij ‘Vaardigheden – Gesproken Engels.’ Via de tolkprofielen in Tolkmatch kun je een geschikte tolk vinden bij ‘Andere gesproken talen – Engels.’ Via de tolkprofielen in Tolkmatch kun je bij ‘Vaardigheden’ ook zoeken naar tolken ‘International Sign,’ ‘American Sign Language’ of ‘British Sign Language.’ In mijn.tolkcontact.nl vind je tolken ‘International Sign’ en ‘American Sign Language’ bij het onderdeel ‘Tolkmethode.’

Een schrijftolk die in het Engels kan schrijftolken, kun je vinden in mijn.tolkcontact.nl via ‘Tolkmethode – schrijftolken in het Engels (Engelse tekst typen).’

Teamtolken
Op HBO-niveau en hoger kun je teamtolken inschakelen. Wanneer je twijfelt over teamtolken, overleg dan met de tolk die je als eerste aanvraagt. Vraag naar zijn of haar inschatting over of teamtolken nodig is. Als je samen met de tolk denkt dat teamtolken beter is, vraag dan een tweede tolk aan. Het kan dan handig zijn om te vragen met wie de eerste tolk graag samenwerkt.

https://youtu.be/DDdy3aiE3Dg

Vaste tolk
Wil je regelmatig een tolk laten komen, bijvoorbeeld bij bepaalde colleges of werkgroepen? Vraag de tolk dan aan voor een langere periode, volgens het lesrooster. Hierdoor kan iedereen makkelijker aan de aanwezigheid van deze ‘vaste tolk’ wennen dan wanneer er iedere les een andere tolk komt. Het kan prettig zijn om verschillende vaste tolken te hebben voor verschillende dagen of dagdelen. Het kan ook goed zijn om dezelfde tolk te hebben bij een bepaald vak. Bijvoorbeeld wanneer je iedere week een hoorcollege en een werkcollege hebt voor hetzelfde vak. De tolk bezit dan voorkennis bij het werkcollege waarin de leerstof van het hoorcollege terugkomt.

https://youtu.be/uQP9phQe6d8

Voorbereiding

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Vraag de docent (een paar dagen) vooraf om informatie over de les(sen) aan de tolk te geven, bij voorkeur via de mail. Je kunt ook aan de docent vragen of de tolk lesmateriaal en/of lesboeken mag inzien. De docent kan bijvoorbeeld laten weten welke begrippen in de les aan bod komen of alvast een PowerPointpresentatie of spreektekst naar de tolk mailen. Je kunt ook de tolk vragen om hierover zelf contact op te nemen met de docent. De tolk kan zich dan voorbereiden.

Wanneer de docent zijn of haar lesinformatie niet met de tolk wil delen, ga hierover dan in gesprek met de docent. Je kunt ook de tolk vragen om hierover contact op te nemen met de docent. Wil de docent geen lesinformatie vooraf aan de tolk sturen, omdat hij of zij jou geen voorsprong wil geven ten opzichte van andere studenten? Leg dan uit dat de tolk een geheimhoudingsplicht heeft en dat je kunt afspreken dat alleen de tolk de lesinformatie vooraf ontvangt.

Op sommige hoger onderwijsinstellingen en universiteiten kunnen (vaste) tolken met een gastaccount toegang krijgen tot de elektronische leeromgeving van een vak of college, bijvoorbeeld via Blackboard of Moodle. Vraag na bij de docent of decaan of dit ook voor jou en jouw tolk(en) kan.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Les vooraf doornemen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van de les eventjes doornemen. Bespreek de begrippen die in de les genoemd kunnen worden. Als je aan de slag gaat in een werkcollege, overleg met de tolk wat je prettig vindt. Bijvoorbeeld waar je gaat zitten met de tolk tussen andere studenten. Wanneer een docent iets wil uitleggen, roep je dan zelf de tolk erbij of moet de tolk gelijk klaarstaan?

https://youtu.be/fURCkGly_0A

Herhaling vragen aan docent
Wil je dat de tolk altijd de docent om herhaling vraagt wanneer hij of zij iets niet goed heeft verstaan? Sommige docenten kunnen daar niet goed mee omgaan. En in een hoorcollege met een paar honderd studenten wil je misschien niet dat de tolk steeds de docent om herhaling vraagt. Je kunt dan met de tolk afspreken dat de tolk het laat weten iets niet te hebben verstaan, en dat jij dan vervolgens beslist wat je nodig vindt. Laat je de tolk dan toch om herhaling vragen of stel je zelf een vraag?

https://youtu.be/COO1FjhuMcI

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk mee naar de les? Leg dan uit aan de docent en medestudenten waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Ga op een plek zitten waar je de tolk of de tolktekst en de docent goed kunt zien. Zorg dat de tolk niet voor een raam gaat zitten en een rustige achtergrond heeft.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Bij inzet van een gebarentolk: bij een hoorcollege kan de gebarentolk naast de docent op het podium gaan staan. Maar sommige docenten en medestudenten kunnen dat storend vinden. Je kunt er dan ook voor kiezen om de tolk voor het podium te laten staan of zitten. Wanneer je zelf vooraan zit in de collegebanken, heb je de tolk vlak voor je en kun je de docent daarboven op het podium zien.

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

Meer informatie

Stage

Soms moet je voor je opleiding een stage volgen. Je kunt dan te maken krijgen met mensen die geen ervaring hebben in het omgaan met doven, slechthorenden, doofblinden en een tolk. Benader dit als een eerste les of college in het nieuwe schooljaar en geef uitleg over jezelf en de tolk.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Wil je bij de stage dezelfde tolk inzetten als op je opleiding? Of wil je toch liever juist een andere tolk? Een tolk die prettig is op de opleiding, is niet per se prettig in de werkomgeving waar je stage moet lopen.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Een tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) of in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl en Tolkmatch.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Vaste tolk
Wil je regelmatig een tolk laten komen, bijvoorbeeld bij bepaalde werkoverleggen of hele stagedagen? Vraag deze ‘vaste tolk’ dan aan voor een langere periode, volgens het stagerooster. Hierdoor kan iedereen makkelijker aan de aanwezigheid van de tolk wennen dan wanneer er iedere dag een andere tolk komt.

https://youtu.be/uQP9phQe6d8

Voorbereiding

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Op je opleiding ben je misschien gewend dat de docent vooraf lesinformatie opstuurt naar de tolk. De werkgever of leidinggevende waar je stage loopt, denkt daar niet onmiddellijk aan. Wil een bedrijf geen informatie aan de tolk sturen, omdat interne bedrijfsinformatie geheim moet blijven? Leg dan uit dat de tolk een geheimhoudingsplicht heeft. Of overleg met de stagebegeleider hoe je dit het beste kunt aanpakken. Bespreek ook met de stagebegeleider wie de tolk informeert over de inhoud van de stage. Misschien kun je dat zelf doen? Je kunt ook de tolk vragen om hierover zelf contact op te nemen met de werkgever of leidinggevende waar je stage loopt.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Stage vooraf doornemen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van de stage eventjes doornemen. Bespreek de begrippen die in de stage genoemd gaan worden. Wanneer je aan de slag gaat, overleg met de tolk wat je prettig vindt. Wil je de tolk steeds naast je hebben als je moet werken voor de stage? Of heb je liever dat de tolk op een afstand blijft?

https://youtu.be/fURCkGly_0A

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk mee naar stage? Leg dan uit aan de leidinggevende en collega’s waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Ga op een plek zitten of staan waar je de tolk of de tolktekst en de leidinggevende of collega goed kunt zien. Zorg dat de tolk niet voor een raam gaat zitten en een rustige achtergrond heeft.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A
https://youtu.be/uFgYI-q_0OA

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

Meer informatie

Interessante informatie kan je aanvinken en downloaden, printen of naar jezelf mailen. Niet alleen om nog eens rustig na te lezen, maar ook om te delen met andere mensen die aanwezig kunnen zijn in een tolksituatie.

Direct naar Mijn Overzicht

Werk - Hoe ga ik naar mijn werk met een tolk?

Om je werk goed te kunnen doen, heb je recht op ondersteuning en voorzieningen. Op je werk kun je daarom een tolk inschakelen. Het UWV vergoedt de tolk. De werkgever hoeft hier dus niet voor te betalen. Ook bij vrijwilligerswerk kun je een tolk inzetten. De vergoeding gaat dan via Tolkcontact. Je hebt ook recht op een tolk bij een sollicitatiegesprek.

Betaald werk

Bedrijven, werkgevers, leidinggevenden en collega’s kunnen soms vooroordelen over doven, slechthorenden en doofblinden hebben. Soms hebben ze bepaalde ideeën over tolken. Lang niet iedereen is bekend met de tolkvoorziening. Mensen in je directe werkomgeving hebben soms tijd nodig om te wennen aan de aanwezigheid van een tolk. Het is daarom belangrijk om uit te leggen wat een tolk doet en wat niet.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Een tolk die je inzet in privésituaties of onderwijs is niet per se een tolk die goed bij je past op de werkvloer. Bij een belangrijk zakelijk gesprek wil je misschien liever niet een tolk die graag gezellig doet of waar je goed bevriend mee bent. Of misschien schakel je op het werk graag een tolk in die je ook in privésituaties inzet. Afhankelijk van de tolksituatie op de werkvloer kun je bekijken wat voor type tolk je nodig hebt. Hier kun je rekening mee houden bij de tolkaanvraag.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Een tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) of in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl en Tolkmatch.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Vaste tolk
Wil je regelmatig een tolk laten komen, bijvoorbeeld bij bepaalde vaste werkoverleggen of hele werkdagen? Vraag de tolk dan aan voor een langere periode, volgens een werkrooster. Hierdoor kan iedereen makkelijker aan de aanwezigheid van de tolk wennen dan wanneer er iedere dag een andere tolk komt.

https://youtu.be/uQP9phQe6d8

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Informeer de tolk over wat voor type gesprek de tolk kan verwachten. Heb je een formeel en zakelijk gesprek of een informeel werkoverleg met collega’s? Geef ook eventuele wensen wat betreft kleding door aan de tolk, zodat hij of zij gepaste kleding draagt. Voor de tolk is het prettig om te weten wie de gesprekspartners kunnen zijn en wat jouw doel van een bijeenkomst of gesprek is. Je kunt notulen van een eerder werkoverleg en/of een agenda doorsturen naar de tolk. De tolk kan zich dan voorbereiden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Afstemmen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van het gesprek eventjes doornemen. Bespreek de begrippen die genoemd kunnen worden. Geef je zelf een presentatie? Stuur dan je spreektekst of powerpointpresentatie en bereid de presentatie samen met de tolk voor. Dit hoeft niet veel tijd te kosten.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk mee naar een gesprek of bijeenkomst voor werk? Leg dan uit aan de leidinggevende en collega’s waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Misschien wil je het ook uitleggen aan klanten die aanwezig zijn? Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Ga op een plek zitten waar je de tolk of de tolktekst en de leidinggevende, collega of de klant goed kunt zien. Bij een werkoverleg of vergadering kun je de tolk naast de voorzitter van het overleg plaats laten nemen, maar ook naast iemand waarvan je verwacht dat die veel aan het woord zal zijn.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

Meer informatie

Ik doe vrijwilligerswerk

Voor vrijwilligerswerk kun je eigen leefuren gebruiken, maar soms heeft de organisatie zelf ook tolkuren toegekend gekregen. Wanneer je de enige tolkgebruiker bent, dan maak je standaard gebruik van je eigen leefuren. Als deze uren op zijn, kun je extra uren aanvragen bij Tolkcontact. De tolkuren van de organisatie gebruik je wanneer er meerdere tolkgebruikers aanwezig zijn. Overleg met de organisatie over hoe je in deze situaties de tolkopdrachten en tolkuren regelt.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Vaak hebben organisaties vaste tolken die regelmatig tolken voor activiteiten en bijeenkomsten met vrijwilligers en/of bestuursleden. Meestal is er dan een lijstje met vaste tolken. Bij jouw vrijwilligerswerk voor deze organisatie kan het handig zijn om deze vaste tolken ook in te schakelen, omdat ze bekend zijn met de (mensen van de) organisatie. Maar dat hoeft niet. Belangrijk is dat je een tolk zoekt waarvan je denkt dat die goed bij de tolksituatie en bij jou past.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Een tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) of in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl en Tolkmatch.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Vaste tolk
Wil je regelmatig een tolk laten komen, bijvoorbeeld bij een serie overleggen of vergaderingen? Vraag de tolk dan aan voor een langere periode, volgens een vergaderrooster. Hierdoor kan iedereen makkelijker aan de aanwezigheid van de tolk wennen dan wanneer er iedere keer een andere tolk komt.

https://youtu.be/uQP9phQe6d8

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Informeer de tolk over wat hij of zij kan verwachten. Heb je een formele bijeenkomst of een informeel overleg? Geef ook eventuele wensen wat betreft kleding door aan de tolk, zodat hij of zij gepaste kleding draagt. Voor de tolk is het prettig om te weten wie de andere aanwezigen kunnen zijn en wat jouw doel van een bijeenkomst of activiteit is. Bij een vergadering kun je notulen van een eerder werkoverleg en/of een agenda doorsturen naar de tolk. De tolk kan zich dan voorbereiden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Afstemmen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van de bijeenkomst of activiteit eventjes doornemen. Bespreek de begrippen die genoemd kunnen worden. Geef je zelf een presentatie? Stuur dan je spreektekst of PowerPointpresentatie en bereid de presentatie samen met de tolk voor. Dit hoeft niet veel tijd te kosten.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk mee naar een bijeenkomst of activiteit? Of zijn er mensen aanwezig die onbekend zijn met de tolkvoorziening? Leg dan uit aan de aanwezigen waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Ga op een plek zitten waar je de tolk of de tolktekst en de andere aanwezigen goed kunt zien. Bij een vergadering kun je de tolk naast de voorzitter van de vergadering plaats laten nemen, maar ook naast iemand waarvan je verwacht dat die veel aan het woord zal zijn.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

Ik heb een werkoverleg

Vaak is er een vast overlegmoment waarbij leidinggevende en collega’s met elkaar de werkzaamheden en taakverdeling bespreken. Dit kan een korte bijeenkomst zijn op maandagochtend of een langere sessie. Overleg met je leidinggevende of het nodig is om een tolk bij een kort werkoverleg aanwezig te laten zijn.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Een tolk die je inzet in privésituaties of onderwijs is niet per se een tolk die goed bij je past op de werkvloer. Bij een werkoverleg wil je misschien liever niet een tolk die graag gezellig doet of waar je goed bevriend mee bent. Of liever een tolk die het bedrijf of de organisatie goed kent? Hier kun je rekening mee houden bij de tolkaanvraag.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Een tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) of in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl en Tolkmatch.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Vaste tolk
Wil je regelmatig een tolk laten komen, bijvoorbeeld bij bepaalde vaste werkoverleggen? Vraag de tolk dan aan voor een langere periode, volgens een werkrooster. Hierdoor kan iedereen makkelijker aan de aanwezigheid van de tolk wennen dan wanneer er iedere dag een andere tolk komt.

https://youtu.be/uQP9phQe6d8

Informeer de tolk vooraf
Informeer de tolk over de inhoud van het werkoverleg. Voor de tolk is het prettig om te weten wie de gesprekspartners kunnen zijn en wat jouw doel van een bijeenkomst of gesprek is. Misschien heb je zelf punten die je wilt bespreken? Je kunt notulen van een eerder werkoverleg en/of een agenda doorsturen naar de tolk. De tolk kan zich dan voorbereiden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Afstemmen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van het werkoverleg eventjes doornemen. Bespreek de begrippen die genoemd kunnen worden.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk mee naar een werkoverleg? Leg dan uit aan de leidinggevende en collega’s waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Ga op een plek zitten waar je de tolk of de tolktekst en de leidinggevende en de collega’s goed kunt zien. Bij een werkoverleg kun je de tolk naast de voorzitter van het overleg plaats laten nemen, maar ook naast iemand waarvan je verwacht dat die veel aan het woord zal zijn.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

Meer informatie

Ik heb een sollicitatiegesprek

Bij een sollicitatiegesprek ontmoet je soms mensen die nog nooit een dove, slechthorende, doofblinde en/of een tolk hebben gezien. Dit kan de situatie extra spannend maken. Soms schrikt het iemand af wanneer je een tolk meeneemt. Door dan aan het begin van het gesprek kort uit te leggen wat de tolk doet, bijvoorbeeld via een introductietekst, kan de spanning weg worden genomen. Je kunt zelf bepalen of en hoe je de tolk introduceert.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Een tolk die je inzet in privésituaties, onderwijs of in je huidige baan is niet per se een tolk die goed past bij een bepaald sollicitatiegesprek. Wil je bijvoorbeeld een tolk die jou goed kent of een onbekende tolk? Met een goed bekende tolk kan je misschien de vraag krijgen of je bevriend bent of familie van elkaar. Met een onbekende tolk kom je samen misschien wat zakelijker over, maar je bent minder goed op elkaar ingespeeld. Kies niet zomaar een tolk voor een sollicitatiegesprek. Hier kun je rekening mee houden bij de tolkaanvraag.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Een tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) of in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl en Tolkmatch.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Informeer de tolk over de inhoud van de sollicitatie. Voor de tolk is het prettig om te weten wie de gesprekspartners kunnen zijn en wat jouw eigen doel van het sollicitatiegesprek is. Wil je bijvoorbeeld vooral kennismaken met het bedrijf en kijken of de functie bij je past of wil je juist dolgraag die baan? Misschien heb je zelf punten die je wilt vragen of bespreken? Je kunt de vacature en jouw sollicitatiebrief doorsturen naar de tolk. De tolk kan zich dan voorbereiden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Afstemmen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van het sollicitatiegesprek eventjes doornemen. Bespreek de begrippen die genoemd kunnen worden.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk aanwezig voor de leden van de sollicitatiecommissie? Leg dan uit aan waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen, maar je komt pro-actiever over wanneer je dit zelf doet.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Ga op een plek zitten waar je de tolk of de tolktekst en de leden van de sollicitatiecommissie goed kunt zien. Bedenk verder of je de tolk naast of tussen leden van de sollicitatiecommissie in wilt laten zitten.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Heb je de baan gekregen? Dan is het aan jou of je de tolk hierover informeert. Dit hoeft niet, maar de tolk zal het vast leuk vinden om het goede nieuws te ontvangen.

Ervaringsverhalen

Meer informatie

Ik moet voor mijn werk een lezing of workshop volgen

Soms moet je een lezing of een workshop volgen voor je werk. Meestal lijkt dit op een les in het beroepsonderwijs of een college in het hoger onderwijs. Soms is er veel interactie tussen mensen, soms spreekt voornamelijk één persoon. Vaak is informatie over spreker of workshopleider en de inhoud van de lezing of workshop beschikbaar, bijvoorbeeld in een dagprogramma of op een aanmeldformulier. Deze informatie is niet altijd openbaar. Stuur het dan op naar de tolk. Heb je geen of te weinig informatie? Vraag dan vooraf aan de workshopleider, spreker of de organisatie om (meer) informatie en wat je kunt verwachten.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Tolk zoeken
Het kan handig zijn dat je een tolk zoekt die bekend is met de studierichting en/of vakgebied waarover de lezing of workshop gaat. Soms heeft een tolk een opleiding gevolgd die overeenkomt met de inhoud. Een tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) of in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl en Tolkmatch.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Tolkaanvraag
Laat bij de aanvraag weten of het om een lezing (vaak eenrichtingsverkeer van de spreker) of een workshop (interactie, overleg met andere deelnemers aan de workshop) gaat. Voor de tolk kan het prettig zijn om te weten hoeveel mensen er nog meer meedoen aan de workshop.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Voertaal Engels?
Soms is een lezing of workshop in het Engels, maar wordt dat niet altijd duidelijk aangegeven op het programma of aanmeldformulier. Vraag bij twijfel altijd even na wat de voertaal is. Is de voertaal inderdaad in het Engels? Vraag dan een tolk aan die kan vertalen vanuit het Engels en naar het Engels.

Teamtolken
Let op de tijdsduur en mogelijkheden voor pauzes. Is er een uitgebreid programma met meerdere lezingen achter elkaar, minstens twee uur? Duurt de workshop een dagdeel? Is er weinig tijd voor pauze? Je kunt dan overwegen om een teamtolkaanvraag te doen. Het kan handig zijn om aan de (team)tolken te vragen of ze goed en graag met elkaar samenwerken.

https://youtu.be/DDdy3aiE3Dg

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Informeer de tolk over de inhoud van de lezing of workshop. Voor de tolk is het prettig om te weten wie de sprekers, workshopleiders en andere aanwezigen zijn en waarom je deelneemt. Vraag de spreker, workshopleider en/of organisatie om een PowerPointpresentatie of spreektekst naar de tolk te mailen. Je kunt ook de tolk vragen om hierover contact op te nemen met de spreker, workshopleider of organisatie. De tolk kan zich dan voorbereiden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Afstemmen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van de lezing of workshop eventjes doornemen. Bespreek de begrippen die genoemd kunnen worden. Als je aan de slag gaat in een workshop, overleg met de tolk wat je prettig vindt. Bijvoorbeeld waar je gaat zitten met de tolk tussen andere deelnemers van de workshop. Wanneer een workshopleider iets wil uitleggen, roep je dan zelf de tolk of moet de tolk gelijk al klaarstaan?

https://youtu.be/fURCkGly_0A

Herhaling vragen
Wil je dat de tolk altijd de spreker om herhaling vraagt wanneer hij of zij iets niet goed heeft verstaan? Sommige sprekers kunnen daar niet goed mee omgaan. En bij een lezing met een paar honderd toeschouwers wil je misschien niet dat de tolk steeds de spreker om herhaling vraagt. Je kunt dan met de tolk afspreken dat de tolk het laat weten iets niet te hebben verstaan, en dat jij dan vervolgens beslist wat je nodig vindt. Laat je de tolk dan toch om herhaling vragen of stel je zelf een vraag?

https://youtu.be/COO1FjhuMcI

Informeer de organisatie dat je een tolk meeneemt
Laat de organisatie weten dat je een tolk of teamtolken meeneemt en wat je nodig denkt te hebben. Soms is het nodig dat de organisatie extra of aparte zitplaatsen reserveert. Wil je dat de tolk tegenover je komt te zitten? Vraag de organisatie dan om een losse stoel. Wil je dat de tolk op een podium gaat tolken? Vraag de organisatie dan om hier rekening mee te houden met de belichting.

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk aanwezig bij een workshop of lezing? Leg dan uit aan de spreker of workshopleider waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen. Bij een workshop kun je dit ook doen bij de andere deelnemers van de workshop. Bij een lezing is dat minder gebruikelijk. Dat kun je met de organisatie bespreken.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Ga op een plek zitten waar je de tolk of de tolktekst en de spreker of workshopleider goed kunt zien.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

Meer informatie

Ik werk binnen een sociale werkvoorziening

Sociale werkvoorzieningen ofwel sociale werkplaatsen zijn zelf verantwoordelijk voor de inzet van een tolk voor dove, slechthorende en doofblinde werknemers. Als werknemer op een sociale werkvoorziening kun je geen tolkuren aanvragen voor je werk. Lang niet iedereen is bekend met de tolkvoorziening. Mensen in je directe werkomgeving hebben soms tijd nodig om te wennen aan de aanwezigheid van een tolk. Het is daarom belangrijk om uit te leggen wat een tolk doet en wat niet.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Vraag aan je leidinggevende, chef of teamleider om een tolk te regelen wanneer je die nodig hebt. Afhankelijk van de tolksituatie op de werkvloer kun je bekijken wat voor type tolk je nodig hebt. Hier kun je rekening mee houden bij de tolkaanvraag.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Een tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) of in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl en Tolkmatch.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Vaste tolk
Wil je regelmatig een tolk laten komen, bijvoorbeeld bij bepaalde vaste werkoverleggen of hele werkdagen? Vraag de tolk dan aan voor een langere periode, volgens een werkrooster. Hierdoor kan iedereen makkelijker aan de aanwezigheid van de tolk wennen dan wanneer er iedere dag een andere tolk komt.

https://youtu.be/uQP9phQe6d8

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Informeer de tolk over wat voor type gesprek de tolk kan verwachten. Heb je een formeel en zakelijk gesprek of een informeel werkoverleg met collega’s? Geef ook eventuele wensen wat betreft kleding door aan de tolk, zodat hij of zij gepaste kleding draagt. Voor de tolk is het prettig om te weten wie de gesprekspartners kunnen zijn en wat jouw doel van een bijeenkomst of gesprek is. Je kunt notulen van een eerder werkoverleg en/of een agenda doorsturen naar de tolk. De tolk kan zich dan voorbereiden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Afstemmen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van het gesprek eventjes doornemen. Bespreek de begrippen die genoemd kunnen worden. Geef je een presentatie? Stuur dan je spreektekst of powerpointpresentatie en bereid de presentatie samen met de tolk voor. Dit hoeft niet veel tijd te kosten.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk mee naar een gesprek of bijeenkomst voor werk? Leg dan uit waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Ga op een plek zitten waar je de tolk of de tolktekst en de leidinggevende(n) of de collega(‘s) goed kunt zien. Bij een werkoverleg of vergadering kun je de tolk naast de voorzitter van het overleg plaats laten nemen, maar ook naast iemand waarvan je verwacht dat die veel aan het woord zal zijn.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

Meer informatie

Interessante informatie kan je aanvinken en downloaden, printen of naar jezelf mailen. Niet alleen om nog eens rustig na te lezen, maar ook om te delen met andere mensen die aanwezig kunnen zijn in een tolksituatie.

Direct naar Mijn Overzicht

Teletolk - Hoe zet ik een teletolk in?

Teletolken is een algemene en overkoepelende benaming voor verschillende vormen van tolken op afstand. Teletolken kent twee hoofdvormen: Telecomtolken en Tolken op afstand. Als je doof of slechthorend bent, kun je telefoneren via een landelijke telecomvoorziening: beeld- en tekstbemiddelingsdienst KPN Teletolk. Bij Tolken op afstand kun je kiezen voor een tolk op afstand op afspraak of een tolk op afstand op afroep (on demand).

Ik wil een tolk op afstand op afspraak inzetten

Bij tolk op afstand op afspraak kun je een tolk van je voorkeur aanvragen op een bepaalde datum en tijdstip. Tolk op afstand is niet voor iedere situatie geschikt. Soms is het beter om fysiek een tolk aanwezig te laten zijn, bijvoorbeeld bij een begrafenis of een moeilijk gesprek bij de dokter.
Lees verder »

https://youtu.be/tA4LAFx7fZ8

Tolkaanvraag

Je kunt de tolk op afstand op afspraak zelf rechtstreeks benaderen of via Tolkmatch van Tolknet of Tolkcontact aanvragen. Spreek met de tolk af welke software je gaat gebruiken. Het advies is om Total Conversation te gebruiken.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Voorbereiding

Doe eerst een testgesprek

Voor het inzetten van een tolk op afstand heb je software, (mobiel) internet en een smartphone, tablet of een computer met microfoon en/of webcam nodig waarmee je kunt communiceren met beeld, geluid en tekst. De techniek vraagt voorbereiding.

Wanneer je voor de eerste keer een tolk op afstand gaat gebruiken, dan is het verstandig om – ruim – vooraf een testgesprek te doen met een vriend of familielid. Je kunt dan wennen en controleren of jouw smartphone, camera en internetverbinding geschikt zijn.

Meer en uitgebreide adviezen voor een technische voorbereiding kun je vinden op: http://www.kwaliteitteletolk.nl/tolkgebruikers/omgaan-met-tolken/richtlijnen-bij-tolken-op-afstand/

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Stuur zoveel mogelijk informatie van tevoren naar de tolk over de tolksituatie. Je kunt bijvoorbeeld vergaderstukken zoals notulen en een agenda een week voor de vergadering mailen naar de tolk. De tolk kan zich dan voorbereiden.

Laat ook aan de tolk weten hoe je communiceert: ga je typen, spreken en/of gebaren? En wat verwacht je van de tolk terug? Gebaren(taal) of tekst? Wil je liever alleen vingerspelling zien of mag de tolk ook (moeilijke) woorden en namen typen?

Informeer de tolk over wat voor type gesprek de tolk kan verwachten. Heb je een formeel en zakelijk gesprek of een informeel werkoverleg met collega’s? Voor de tolk is het prettig om te weten wie de gesprekspartners kunnen zijn en wat jouw doel van een bijeenkomst of gesprek is.

Wijs de tolk op de kwaliteitscriteria voor tolken. Het gesprek zal beter verlopen wanneer de tolk deze criteria goed opvolgt.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

De tolksituatie

Maak 15 minuten voor aanvang verbinding met de tolk
Maak 15 minuten voor aanvang verbinding met de tolk en controleer samen met de tolk:

 • Is het beeld goed, helder en vloeiend?
 • Is de (internet)verbinding storingsvrij en stabiel?
 • Is de tolk of tolktekst duidelijk te zien?
 • Kan de tolk jou goed zien en/of goed verstaan?

Als alles technisch in orde is, kun je nog eventjes met de tolk de inhoud van het gesprek doornemen. Spreek bijvoorbeeld af welke gebaren je gebruikt voor begrippen die genoemd gaan worden.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk op afstand voor de horende gesprekspartner(s)? Leg dan kort uit wat de tolk op afstand doet en hoe het werkt. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Toestemming vereist voor opnemen van gesprek
Het opslaan of opnemen van beeld, geluid en/of tekst van gesprek via een tolk op afstand is verboden, behalve wanneer de tolk en gesprekspartner(s) hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben geven. Van opgenomen of opgeslagen getolkte gegevens beschikt de tolk of de tolkdienstverlener over het auteursrecht. Aan eventueel opgenomen beeld en geluid en opgeslagen teksten van een gesprek via tolk op afstand kunnen geen rechten worden ontleend.

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

Meer informatie

Ik heb onmiddelijk een tolk op afstand nodig

Bij tolk op afstand op afroep (on demand) kunnen tolken worden opgeroepen voor een tolkopdracht. De tolkgebruiker kan op ieder gewenst moment gebruikmaken van een tolk die stand-by staat om meteen de tolkopdracht op afstand uit te voeren. Tolk op afstand is niet voor iedere situatie geschikt. Soms is het beter om fysiek een tolk aanwezig te laten zijn, bijvoorbeeld bij een begrafenis of een moeilijk gesprek bij de dokter.
Lees verder »

https://youtu.be/tA4LAFx7fZ8

Tolkaanvraag

Je kunt een gebarentolk op afstand op afroep (on demand) inschakelen via Tolkcontact Tolk op Afstand. Je krijgt dan een tolk die op dat moment beschikbaar is. Je kunt dus niet vooraf een tolk van je voorkeur aanvragen.

Voorbereiding

Doe eerst een testgesprek

Voor het inzetten van een tolk op afstand heb je software, (mobiel) internet en een smartphone, tablet of een computer met microfoon en/of webcam nodig waarmee je kunt communiceren met beeld, geluid en tekst. De techniek vraagt voorbereiding.

Wanneer je voor het eerst een tolk op afstand gaat gebruiken, dan is het verstandig om eerst een testgesprek te doen met een vriend of familielid. Je kunt dan wennen en controleren of jouw smartphone, camera en internetverbinding geschikt zijn. Om gebruik te kunnen maken van Tolkcontact Tolk op Afstand op afroep heb je Total Conversation nodig.

Meer en uitgebreide adviezen voor een technische voorbereiding kun je vinden op: http://www.kwaliteitteletolk.nl/tolkgebruikers/omgaan-met-tolken/richtlijnen-bij-tolken-op-afstand/

Geen voorbereiding mogelijk bij tolk op afstand op afroep
Bij een tolk op afstand op afroep kun je niet voorbereiden, omdat het gesprek onmiddellijk begint zodra er verbinding is met de tolk. Maar natuurlijk kun je de tolk bij het begin van het gesprek kort informeren over het onderwerp, het doel en de locatie van het gesprek en met wie je wilt spreken.

Je kunt niet vooraf informatie opsturen naar tolk op afstand op afroep
Naar een tolk op afstand op afroep kun je niet vooraf informatie opsturen. Het gesprek begint meteen wanneer een tolk beschikbaar is.

De tolksituatie

Begin van het gesprek
Wanneer je verbinding maakt met de tolk op afstand op afroep, kun je de tolk bij het begin van het gesprek kort informeren over het onderwerp, het doel en de locatie van het gesprek en met wie je wilt spreken. Laat de tolk ook weten of je een voorkeur hebt voor Nederlandse Gebarentaal of voor Nederlands met Gebaren.

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk op afstand voor de horende gesprekspartner(s)? Leg dan kort uit wat de tolk op afstand doet en hoe het werkt. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Toestemming vereist voor opnemen van gesprek
Het opslaan of opnemen van beeld, geluid en/of tekst van gesprek via een tolk op afstand is verboden, behalve wanneer de tolk en gesprekspartner(s) hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben geven. Van opgenomen of opgeslagen getolkte gegevens beschikt de tolk of de tolkdienstverlener over het auteursrecht. Aan eventueel opgenomen beeld en geluid en opgeslagen teksten van een gesprek via tolk op afstand kunnen geen rechten worden ontleend.

Feedback

Bij een tolk op afstand op afroep is na afloop van het gesprek weinig (of geen) tijd om feedback te geven. De tolk moet namelijk zo snel mogelijk weer beschikbaar zijn om nieuwe gesprekken te tolken. Je kunt dan na het gesprek een bericht sturen naar Tolkcontact tolk op afstand. Vermeld dan datum en tijdstip van het gesprek en de naam van de tolk.

Ervaringsverhalen

Meer informatie

 

Ik wil telefoneren via een tolk

Bij gebruik van beeld- en tekstbemiddelingsdienst KPN Teletolk krijg je de tolk die op dat moment het eerste beschikbaar is. Om gebruik te kunnen maken van de bemiddelingsdienst heb je een computer, tablet of smartphone met (mobiel) internet en Total Conversation nodig. Je betaalt voor de bemiddeling hetzelfde tarief als wanneer een goed horend persoon via een reguliere spraaktelefoon belt. Bij telecomtolken is vaak weinig of geen tijd voor voorbereiding.
Lees verder »

https://youtu.be/n3FpckDs74M

Tolkaanvraag

Je kunt bij de bemiddelingsdienst geen tolk aanvragen. In plaats daarvan bel je de bemiddelingsdienst en maak je een keuze voor tekstbemiddeling of beeldbemiddeling. Vervolgens toets je het telefoonnummer in dat je wilt bellen. Zodra de telefoon wordt opgenomen, komt de tolk in het gesprek. Je krijgt dan een tolk die op dat moment beschikbaar is. Bekijk dit filmpje hoe dat werkt.

Voorbereiding

Doe eerst een testgesprek
Wanneer je voor het eerst de bemiddelingsdienst gaat gebruiken, dan is het verstandig om eerst een testgesprek te doen met een vriend of familielid. Je kunt dan wennen en controleren of jouw smartphone, camera en internetverbinding geschikt zijn. Om gebruik te kunnen maken van KPN Teletolk heb je Total Conversation nodig.

Meer en uitgebreide adviezen voor een technische voorbereiding kun je vinden op: http://www.kwaliteitteletolk.nl/tolkgebruikers/omgaan-met-tolken/richtlijnen-bij-tolken-op-afstand/

https://youtu.be/TMXUGhIVhRs

Geen voorbereiding mogelijk bij bemiddelingsdienst
Een telefoongesprek via de bemiddelingsdienst kun je niet voorbereiden, omdat het gesprek onmiddellijk begint zodra er verbinding is met de tolk en de persoon met wie je belt.

Je kunt niet vooraf informatie opsturen naar tolk bemiddelingsdienst
Naar een telecomtolk kun je niet vooraf informatie opsturen. Het gesprek begint meteen wanneer iemand de telefoon opneemt en een tolk beschikbaar is.

De tolksituatie

Begin van het gesprek
Bij een telecomtolk via de bemiddelingsdienst is er geen tijd voor voorbereiding. Je kunt wel het doel van het gesprek eerst kort aan de tolk vertellen en laten weten waarover, waarvoor en met wie je wilt bellen.

Bij beeldbemiddeling; laat de tolk weten of je een voorkeur hebt voor Nederlandse Gebarentaal of voor Nederlands met Gebaren.

Introductie van tolk
De tolk van de bemiddelingsdienst legt standaard uit aan de persoon met wie je telefoneert hoe een telefoongesprek via de bemiddelingsdienst werkt. Dit hoef je dus niet zelf te doen.

Juridische status telecomtolkgesprek
Een telecomtolkgesprek is juridisch gelijkwaardig aan een spraaktelefoongesprek. De plichten en rechten die gelden bij spraaktelefonie zijn ook van toepassing op telefoongesprekken via de bemiddelingsdienst.

Uitspraken in een telefoongesprek kunnen juridisch bindend worden opgevat door de persoon met wie je belt. Bij enige twijfel vraag dan aan de tolk of de vertaling/vertolking correct is.

Aan opgenomen video en audio en opgeslagen teksten van een telefoongesprek via de bemiddelingsdienst kunnen geen rechten worden ontleend.

Feedback

Bij een telefoongesprek via de bemiddelingsdienst kun je de tolk na afloop van het gesprek geen feedback geven. De tolk moet namelijk zo snel mogelijk weer beschikbaar zijn om nieuwe gesprekken te bemiddelen. Je kunt dan na het gesprek een bericht sturen naar KPN Teletolk. Vermeld dan datum en tijdstip van het gesprek en de naam van de tolk.

Meer informatie

Interessante informatie kan je aanvinken en downloaden, printen of naar jezelf mailen. Niet alleen om nog eens rustig na te lezen, maar ook om te delen met andere mensen die aanwezig kunnen zijn in een tolksituatie.

Direct naar Mijn Overzicht

Justitie - Ik heb een tolk nodig bij een bezoek aan de rechtbank, politie of notaris

In de rechtbank, op het politiebureau en bij de notaris is het belangrijk dat je alles goed kunt volgen. Een misverstand kan grote gevolgen hebben. Soms regelt de rechtbank of politie een tolk, soms moet je dit zelf doen. In de meeste situaties is een justitietolk vereist. Een notaris mag geen extra kosten rekenen vanwege de tolk, maar doet dit soms wel. Een notaris wil meestal een beëdigd tolk, maar dat is niet verplicht.

Ik heb een tolk nodig in de rechtbank

Bij een bezoek aan de rechtbank is het belangrijk dat je alles goed kunt volgen. Een misverstand kan hier grote gevolgen hebben.
Lees verder »

Ben je opgeroepen als verdachte of getuige van een overtreding, vergrijp of misdrijf? Dan moet de rechtbank een tolk voor je regelen. Wanneer je verdachte of getuige bent, dan mag je niet zelf bepalen wie er voor je komt tolken.

Wanneer er geen tolk aanwezig is, dan mag je de rechtszitting uitstellen. Dat noemen we verdagen. Dus als er geen tolk is, vraag dan om de zitting te verdagen.

Bij een rechtszitting vanwege ondertoezichtstelling (OTS) regelt en betaalt de Raad van Kinderbescherming een tolk. Bij alle overige zittingen over privézaken, bijvoorbeeld vanwege een scheiding, regel je zelf de tolk op leefuren. Op een zitting in verband met je werk, bijvoorbeeld omdat je een conflict hebt met je werkgever of vanwege ontslag, gebruik je werkuren.

Bezoek je een rechtszitting van een vriend of familielid? Dan moet je zelf een tolk regelen op leefuren. Het kan dan verstandig zijn om een zogeheten justitietolk in te zetten.

https://youtu.be/H9_W-EONcCk

Tolkaanvraag

Opgeroepen als getuige of verdachte?
Ben je opgeroepen als verdachte of getuige van een overtreding, vergrijp of misdrijf? Dan regelt de rechtbank een tolk voor je. Informeer de rechtbank en je advocaat ruim op tijd dat je een tolk nodig hebt. Laat ook weten wat voor type tolk, bijvoorbeeld schrijftolk of tolk Nederlandse Gebarentaal. De rechtbank regelt en betaalt altijd een justitietolk.

Bezoeker van een rechtszitting?
Wanneer je een rechtszitting bezoekt, dan regel je zelf de tolk op leefuren. Bedenk dan of je een justitietolk in wilt schakelen of liever een bekende tolk. Een justitietolk is niet verplicht, maar de hij of zijn kent wel de procedures in de rechtszaal goed. Gespecialiseerde justitietolken staan ingeschreven bij Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers (SIGV). Een justitietolk kun je zelf vinden op mijn.tolkcontact.nl, zoek dan bij ‘Vaardigheden’ op ‘SIGV gecertificeerd.’ In de tolkprofielen van Tolkmatch kun je bij ‘Bijzonderheden’ zoeken naar een tolk met een ‘SIGV diploma (gecertificeerd Gerechtstolk in Strafzaken).’

Voorbereiding

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Opgeroepen als getuige of verdachte?
Informeer de tolk ruim op tijd over de inhoud van de rechtszaak, of laat dit doen door jouw advocaat.  Een justitietolk kent de procedures van de rechtbank goed. Vraag de rechtbank, aanklager of je advocaat om een pleitnota naar de tolk te mailen. Je kunt ook de tolk vragen om hierover zelf contact op te nemen met de rechtbank of advocaat. De tolk kan zich dan goed voorbereiden.

Laat de bode van de rechtbank weten dat er een tolk komt. De tolk meldt zich bij de bode en regelt zelf een zitplaats en eventueel een stoel. De tolk komt tegenover je te zitten, met de rug naar de rechter.

Bezoeker van een rechtszitting?
Neem je plaats in de publieke tribune, omdat je een rechtszitting wilt zien van bijvoorbeeld een familielid of vriend? Informeer dan de bode van de rechtbank over de aanwezigheid van een tolk.

Voor advies over een tolk in de rechtbank, neem contact op met Tolkcontact.

De tolksituatie

Introductie van tolk
Opgeroepen als getuige of verdachte?
De rechter, advocaat en aanklager zijn bekend met de aanwezigheid van een justitietolk. Een introductie van de tolk is niet nodig.

Bezoeker van een rechtszitting?
Vaak weet de bode van de rechtbank wat een tolk doet. Is de bode onbekend met tolken? Informeer dan de bode over waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

Positie
Opgeroepen als getuige of verdachte?
De rechter, advocaat en aanklager zijn bekend met de aanwezigheid van een justitietolk. Bij een rechtszaak werkt de tolk in opdracht van justitie en dus niet voor jou.

De opstelling in de rechtszaal staat vast. De tolk zit tegenover je met de rug naar de rechter. Je kunt niet even ergens anders gaan zitten.

Bezoeker van een rechtszitting?
Overleg met de bode van de rechtbank over een goede plek voor jou en de tolk op de publieke tribune.

Tolk onduidelijk?
Geef het onmiddellijk aan wanneer de tolk niet goed te volgen is.

Feedback

Opgeroepen als getuige of verdachte?
Bij een rechtszitting werkt de tolk voor de rechtbank en dus niet voor jou. Daarom mag je niet napraten met de tolk of achteraf feedback geven. Ontmoet je dezelfde tolk later opnieuw (ergens anders), dan zal de tolk zwijgen over de rechtszaak.

Bezoeker van een rechtszitting?
Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Meer informatie

Ik heb een tolk nodig op het politiebureau

Bij contact met de politie is het belangrijk dat je alles goed kunt volgen. Een misverstand kan hier grote gevolgen hebben. Ben je opgeroepen als verdachte of getuige van een overtreding, vergrijp of misdrijf? Dan regelt en betaalt de politie een tolk. Wil je om andere redenen contact met de politie, bijvoorbeeld om aangifte te doen? Dan moet je eerst een afspraak maken op het politiebureau en zelf een tolk meenemen.
Lees verder »

https://youtu.be/H9_W-EONcCk

Tolkaanvraag

Opgeroepen als getuige of verdachte?
Ben je opgeroepen als verdachte of getuige van een overtreding, vergrijp of misdrijf? Dan regelt de politie een tolk voor je. Informeer de politie en eventueel je advocaat ruim op tijd dat je een tolk nodig hebt. Laat ook weten wat voor type tolk, bijvoorbeeld schrijftolk of tolk Nederlandse Gebarentaal. De politie regelt en betaalt de tolk, meestal een justitietolk.

Aangifte doen
Wanneer je het politiebureau bezoekt, dan regel je zelf de tolk op leefuren. Bedenk dan of je een justitietolk in wilt schakelen of liever een bekende tolk. Bijvoorbeeld bij een aangifte is het niet verplicht om een justitietolk mee te nemen, maar hij of zij kent wel de procedures goed. Gespecialiseerde justitietolken staan ingeschreven bij Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers (SIGV). Een justitietolk kun je zelf vinden op mijn.tolkcontact.nl, zoek dan bij ‘Vaardigheden’ op ‘SIGV gecertificeerd.’ In de tolkprofielen van Tolkmatch kun je bij ‘Bijzonderheden’ zoeken naar een tolk met een ‘SIGV diploma (gecertificeerd Gerechtstolk in Strafzaken).’

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Voorbereiding

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Opgeroepen als getuige of verdachte?
Ben je opgeroepen als verdachte of getuige van een overtreding, vergrijp of misdrijf? Dan regelt en informeert de politie de tolk. Je kunt en mag de tolk niet vooraf zelf informeren.

Aangifte doen
Ga je naar het politiebureau, bijvoorbeeld om aangifte te doen? Informeer de tolk dan – liefst ruim – op tijd. Je kunt eventueel vlak voordat je het politiebureau binnengaat nog even kort met de tolk de inhoud van het gesprek doornemen. Spreek bijvoorbeeld af welke gebaren je gebruikt voor begrippen of naamgebaren die genoemd gaan worden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg
https://youtu.be/fURCkGly_0A

Laat de politie weten dat je een tolk meeneemt en wat je nodig denkt te hebben.

Wanner je onmiddellijk aangifte wilt of moet doen, kun je het spoednummer gebruiken om zo snel mogelijk een tolk krijgen. Maak wel eerst een afspraak op het politiebureau.

Voor advies over een tolk op het politiebureau, neem contact op met Tolkcontact.

De tolksituatie

Introductie van tolk
Opgeroepen als getuige of verdachte?
Ben je opgeroepen als verdachte of getuige van een overtreding, vergrijp of misdrijf? Dan regelt en informeert de politie de tolk. Indien nodig, legt de tolk zelf uit wat de tolk doet.

Aangifte doen
Eerste keer een tolk aanwezig op het politiebureau? Leg dan uit aan de politiemedewerker(s) waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Opgeroepen als getuige of verdachte?
Bij een politieverhoor of een getuigenverklaring werkt de tolk voor de politie. Vaak staat de opstelling vast van waar iemand zit. Je kunt vragen of de gebarentolk naast de politiemedewerker kan zitten. Zorg dat je de tolk of de tolktekst en de politiemedewerker goed kunt zien. 

Aangifte doen
Vaak staat de opstelling vast van waar iemand zit. Je kunt vragen of de tolk naast de politiemedewerker kan zitten. Zorg dat je de tolk of de tolktekst en de politiemedewerker goed kunt zien.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Tolk onduidelijk?
Geef het onmiddellijk aan wanneer de tolk niet goed te volgen is.

Feedback

Opgeroepen als getuige of verdachte?
Bij een politieverhoor of een getuigenverklaring werkt de tolk voor de politie en dus niet voor jou. Daarom mag je niet napraten met de tolk of achteraf feedback geven. Ontmoet je dezelfde tolk later opnieuw (ergens anders), dan zal de tolk zwijgen over het gesprek.

Aangifte doen
Bij het doen van aangifte, kan het voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Meer informatie

Ik heb een tolk nodig bij de notaris

Het kan verstandig zijn om bij de notaris extra tijd te reserveren, zodat er zeker voldoende tijd is om goed en rustig alles goed te bespreken. Geef dit dan aan bij het maken van een afspraak. De notaris mag geen extra kosten rekenen vanwege de aanwezigheid van een tolk. De notaris kan in een akte vermelden dat een tolk aanwezig is geweest bij het opstellen van de akte. In veel gevallen vraagt de notaris om een beëdigde tolk, maar dat is niet per se nodig.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Overleg met de notaris of een beëdigde tolk vereist is. Sommige notarissen vragen hier zelf naar en zijn daar heel strikt in. Dat doen ze namelijk standaard al bij gesproken taal tolken. Spreek met de notaris af dat je zelf de tolk aanvraagt. Wanneer de notaris namelijk de tolk aanvraagt, dan worden de tolkkosten door de notaris opgeteld bij de notariskosten. Dan betaal je dus uiteindelijk zelf de tolk. Dat is niet nodig, want wanneer je tolkuren hebt, hoef je niet zelf te betalen voor de tolkkosten.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Een ‘beëdigde tolk’ kun je vinden op mijn.tolkcontact.nl onder het kopje ‘Vaardigheden’ en op Tolkmatch onder het kopje ‘Bijzonderheden.’ Je kunt ook een bemiddelingsbureau (Tolkcontact voor leefuren of Tolknet voor onderwijsuren of werkuren) laten zoeken naar een beëdigde tolk. Stelt de notaris geen eisen aan de tolk? Dan kun je ook een niet-beëdigde tolk aanvragen.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Je kunt over een tolk bij de notaris advies vragen bij Tolkcontact of Tolknet.

Voorbereiding

Informeer de tolk vooraf
Informeer de tolk ruim op tijd over waarvoor je naar de notaris gaat, bijvoorbeeld voor het opstellen van een samenlevingsovereenkomst of testament. Vraag de notaris om informatie naar de tolk te mailen. Je kunt ook de tolk vragen om hierover zelf contact op te nemen met de notaris. De tolk kan zich dan voorbereiden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van het bezoek aan de notaris eventjes doornemen. Spreek bijvoorbeeld af welke gebaren je gebruikt voor begrippen en naamgebaren die genoemd gaan worden.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

Informeer de notaris dat je een tolk meeneemt
Laat ook de notaris ruim op tijd weten dat je een tolk meeneemt. Vaak vraagt de notaris dan om identiteitsgegevens van de tolk. Vraag de tolk daarom om ook een identiteitsbewijs of paspoort mee te nemen.

Voor advies over een tolk bij de notaris, neem contact op met Tolkcontact.

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk aanwezig bij de notaris? Leg dan uit aan de notaris waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Ga op een plek zitten waar je de tolk of de tolktekst en de notaris goed kunt zien. Je kunt de tolk naast de notaris plaats laten nemen.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Interessante informatie kan je aanvinken en downloaden, printen of naar jezelf mailen. Niet alleen om nog eens rustig na te lezen, maar ook om te delen met andere mensen die aanwezig kunnen zijn in een tolksituatie.

Direct naar Mijn Overzicht

Feest - Zal ik een tolk meenemen naar een feestje?

Ook bij een verjaardag, huwelijk of jubileumfeest kun je een tolk inschakelen. Je kunt zelf veel doen om te zorgen dat een tolk kan bijdragen aan een leuk feest voor jou. Bijvoorbeeld door teksten van speeches of een lijst met muziekliedjes naar de tolk te laten sturen.

Ik ga naar een verjaardagsfeest

Op bezoek bij een verjaardagsfeestje kom je soms onbekenden tegen, die nog nooit een tolk hebben meegemaakt. Soms gaan deze onbekende belangstellenden vragen aan de tolk stellen. Je kunt hen dan kort uitleggen waarom je met een tolk komt en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Een tolk die je inzet in privésituaties of op je werk is niet per se een tolk die goed bij je past op een verjaardagsfeest. Bedenk welke tolk je prettig vindt, bijvoorbeeld een tolk die vaker tolkt bij bijeenkomsten met vrienden en/of familie. Wil je een tolk die bescheiden en zakelijk is of liever een die ook gezellig een drankje mee drinkt? Hier kun je rekening mee houden bij de tolkaanvraag.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Een tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) of in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl en Tolkmatch. Je kunt de tolk ook laten zoeken door een bemiddelingsbureau (Tolkcontact voor leefuren of Tolknet voor onderwijsuren of werkuren).

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Voorbereiding

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Informeer de tolk over wie er jarig is en wie er nog meer op het verjaardagsfeest (kunnen) komen. Geef ook eventuele wensen wat betreft kleding door aan de tolk, zodat hij of zij gepaste kleding draagt.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Afstemmen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk veel genoemde namen/naamgebaren (van familieleden en/of vrienden) doornemen.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

De tolksituatie

Introductie van tolk
Wanneer je bent uitgenodigd, dan is de kans groot dat de jarige bekend is met de aanwezigheid van een tolk. Maar misschien ontmoet je op het feest ook onbekenden, die nog nooit een tolk hebben meegemaakt? Je kunt hen dan kort uitleggen waarom je met een tolk komt en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Bekijk waar je graag wilt zitten of staan, zodat je de tolk of de tolktekst goed kunt zien en diegene waarmee je wilt praten.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A
https://youtu.be/uFgYI-q_0OA

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

Ik ga naar een huwelijksfeest

Bij een huwelijk is er vaak een ceremonie met formele toespraken. Bij het feest worden er meestal korte toespraken, speeches, gehouden. Vaak hebben sprekers dit voorbereid met een spreektekst. Die spreekteksten kun je aan de tolk laten sturen, zodat de tolk zich goed kan voorbereiden.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Bedenk welke tolk je prettig vindt, bijvoorbeeld een tolk die vaker tolkt bij bijeenkomsten met vrienden en/of familie die ook op het huwelijk komen. Wil je een tolk die bescheiden en zakelijk is of liever een die ook gezellig een drankje mee drinkt? Hier kun je rekening mee houden bij de tolkaanvraag.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Een tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) of in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl en Tolkmatch. Je kunt de tolk ook laten zoeken door een bemiddelingsbureau (Tolkcontact voor leefuren of Tolknet voor onderwijsuren of werkuren).

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Voorbereiding

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Informeer de tolk over het huwelijk en wie er voor jou belangrijke gasten zijn. Geef ook eventuele wensen wat betreft kleding door aan de tolk, zodat hij of zij gepaste kleding draagt. Soms is er een kledingvoorschrift.

Bij een huwelijk is er vaak een ceremonie met formele toespraken. Bij het feest worden er meestal korte toespraken, speeches, gehouden. Vaak hebben sprekers dit voorbereid met een spreektekst. Vraag aan de organisatie of contactpersonen van het huwelijksfeest om deze spreekteksten naar de tolk op te sturen, zodat de tolk zich goed kan voorbereiden. Misschien is er ook een programma of draaiboek?

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Afstemmen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk veel genoemde namen/ naamgebaren (van familieleden en/of vrienden) doornemen.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

Herhaling vragen
Wil je dat de tolk altijd de spreker om herhaling vraagt wanneer hij of zij iets niet goed heeft verstaan? Sommige sprekers kunnen daar niet goed mee omgaan. En bij een ceremonie met tientallen of honderden toeschouwers wil je misschien niet dat de tolk steeds de spreker om herhaling vraagt. Je kunt dan met de tolk afspreken dat de tolk het laat weten iets niet te hebben verstaan, en dat jij dan vervolgens beslist wat je nodig vindt. Laat je de tolk dan toch om herhaling vragen of stel je zelf een vraag?

https://youtu.be/COO1FjhuMcI

Informeer de organisatie dat je een tolk meeneemt
Laat de organisatie of contactpersonen van het huwelijksfeest weten dat je een tolk meeneemt en wat je nodig denkt te hebben. Soms is het nodig dat de organisatie extra of aparte zitplaatsen reserveert. Wil je dat de tolk tegenover je komt te zitten? Vraag de organisatie dan om een losse stoel. Wil je dat de tolk op een podium gaat tolken? Vraag de organisatie dan om hier rekening mee te houden met de belichting.

De tolksituatie

Introductie van tolk
Je kunt de organisatie uitleggen waarom je met een tolk komt en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Bekijk voor een ceremonie waar je graag wilt zitten, zodat je de tolk of de tolktekst, de spreker en het bruidspaar goed kunt zien. Niet tevreden over de zitplaats? Overleg dan met de organisatie, vaak een weddingplanner of ceremoniemeester, over een betere plek.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

Meer informatie

Ik ga naar een jubileumfeest

Bij een jubileumfeest worden er meestal korte toespraken, speeches, gehouden.  Vaak hebben sprekers dit voorbereid met een spreektekst. Die spreekteksten kun je aan de tolk laten sturen, zodat de tolk zich goed kan voorbereiden.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Bedenk welke tolk je prettig vindt, bijvoorbeeld een tolk die vaker tolkt bij bijeenkomsten met vrienden en/of familie die ook op het feest komen. Wil je een tolk die bescheiden en zakelijk is of liever een die ook gezellig een drankje mee drinkt? Hier kun je rekening mee houden bij de tolkaanvraag.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Een tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) of in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl en Tolkmatch. Je kunt de tolk ook laten zoeken door een bemiddelingsbureau (Tolkcontact voor leefuren of Tolknet voor onderwijsuren of werkuren).

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Voorbereiding

Informeer de tolk vooraf
Informeer de tolk over het jubileumfeest en wie er voor jou belangrijke gasten zijn. Geef ook eventuele wensen wat betreft kleding door aan de tolk, zodat hij of zij gepaste kleding draagt.

Bij een jubileumfeest worden er meestal korte toespraken, speeches, gehouden. Vaak hebben sprekers dit voorbereid met een spreektekst. Vraag aan de organisatie of contactpersonen van het jubileumfeest om deze spreekteksten naar de tolk op te sturen, zodat de tolk zich goed kan voorbereiden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Afstemmen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk veel genoemde namen/ naamgebaren (van familieleden, vrienden, teamgenoten of collega’s) doornemen.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

Herhaling vragen
Wil je dat de tolk altijd de spreker om herhaling vraagt wanneer hij of zij iets niet goed heeft verstaan? Sommige sprekers kunnen daar niet goed mee omgaan. En bij een speech met tientallen of honderden toeschouwers wil je misschien niet dat de tolk steeds de spreker om herhaling vraagt. Je kunt dan met de tolk afspreken dat de tolk het laat weten iets niet te hebben verstaan, en dat jij dan vervolgens beslist wat je nodig vindt. Laat je de tolk dan toch om herhaling vragen of stel je zelf een vraag?

https://youtu.be/COO1FjhuMcI

Informeer de organisatie dat je een tolk meeneemt
Laat de organisatie of contactpersonen van het jubileumfeest weten dat je een tolk meeneemt en wat je nodig denkt te hebben. Soms is het nodig dat de organisatie extra of aparte zitplaatsen reserveert. Wil je dat de tolk tegenover je komt te zitten? Vraag de organisatie dan om een losse stoel. Wil je dat de tolk op een podium gaat tolken? Vraag de organisatie dan om hier rekening mee te houden met de belichting.

De tolksituatie

Introductie van tolk
Je kunt de organisatie uitleggen waarom je met een tolk komt en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Bij een jubileumfeest worden er meestal korte toespraken, speeches, gehouden. Bekijk dan vooraf alvast waar je graag wilt zitten, zodat je de tolk of de tolktekst en de spreker(s) goed kunt zien. Niet tevreden over de zitplaats? Overleg dan met de organisatie over een betere zitplaats.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

Meer informatie

Interessante informatie kan je aanvinken en downloaden, printen of naar jezelf mailen. Niet alleen om nog eens rustig na te lezen, maar ook om te delen met andere mensen die aanwezig kunnen zijn in een tolksituatie.

Direct naar Mijn Overzicht

Kunst & Cultuur - Met een tolk naar het theater, een museum, een concert of naar de film?

Kunst en Cultuur is niet altijd goed toegankelijk voor mensen met een auditieve en/of visuele beperking. Theatervoorstellingen zijn meestal gericht op een horend publiek. Nederlandstalige films zijn vaak niet voorzien van ondertiteling. Rondleidingen in musea zijn vrijwel alleen met een sprekende gids of een audiotour. Festivals zijn er in verschillende soorten en maten, maar houden niet altijd met iedereen even goed rekening. Je kunt er dan voor kiezen om een tolk in te schakelen. Voor een tolk mogen geen extra kosten worden gerekend, maar soms kan daarover discussie ontstaan bij de kaartverkoop of kaartcontrole.

Ik ga naar een theatervoorstelling

In de theaterwereld reageert men verschillend op de aanwezigheid van een tolk. De een vindt het leuk dat jij de voorstelling kunt volgen, maar een ander is misschien bang dat de tolk de voorstelling verstoort. Soms accepteert men geen tolk op het podium of houdt de belichting geen rekening met de tolk. Het komt voor dat de tolk wordt gebruikt in een voorstelling of zelfs belachelijk wordt gemaakt. Theater is in die zin onvoorspelbaar en verrassend. Je kunt dus misschien niet alles op voorhand zo organiseren als jij het zelf wilt.
Lees verder »

Bij gebruik van een schrijftolk kan een tolktekst als een boven- of ondertiteling worden getoond. Je kunt ook een tablet gebruiken waarop de tolktekst verschijnt.

Voor een tolk mogen geen extra kosten worden gerekend, maar soms kan daarover discussie ontstaan bij de kaartverkoop of kaartcontrole.

Tolkaanvraag

Laat bij de tolkaanvraag weten om wat voor theaterproductie het gaat. Een solo-optreden van een cabaretier? Een musical? Een klucht? Met hoeveel acteurs?

Vaak is informatie over de theaterproductie beschikbaar, bijvoorbeeld op de website van het theatergezelschap. Heb je geen of te weinig informatie? Vraag dan vooraf aan het theater dat je bezoekt of aan de theatergroep om (meer) informatie en wat je kunt verwachten.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Wanneer je een theatervoorstelling bezoekt, kun je een tolk inschakelen die ervaring heeft met theater. Deze tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS), zoek op specialisatie ‘podiumkunsten,’ of zoeken in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl en Tolkmatch.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Voorbereiding

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Informeer de tolk over de inhoud van de theaterproductie. Voor de tolk is het prettig om te weten wie de acteurs zijn en welke rollen zij spelen. Vraag het theater of de theatergroep om een script of spreektekst naar de tolk te mailen. Je kunt ook de tolk vragen om hierover zelf contact op te nemen met het theater of de theatergroep. De tolk kan zich dan voorbereiden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Afstemmen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van de theaterproductie eventjes doornemen. Spreek bijvoorbeeld af welke gebaren je gebruikt voor begrippen die genoemd gaan worden of naamgebaren.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

Herhaling vragen
Bij een theatervoorstelling kan of mag de tolk meestal niet de acteur(s) om herhaling vragen wanneer hij of zij iets niet goed heeft verstaan. Soms praat een acteur zo snel of zo vreemd, dat de tolk dit niet allemaal goed kan vertalen. Spreek dan met de tolk af dat hij of zij het laat weten iets niet te hebben verstaan. Acteurs spelen soms typetjes, waarbij ze heel anders praten. De tolk kan dit duidelijk maken door dat expliciet aan te geven, bijvoorbeeld ‘met een Duits accent’ of ‘klinkt als bekend persoon X of Y.’

https://youtu.be/COO1FjhuMcI

Informeer het theater dat je een tolk meeneemt
Laat het theater of de theatergroep weten dat je een tolk meeneemt en wat je nodig denkt te hebben. Soms is het nodig dat het theater of de theatergroep extra of aparte zitplaatsen reserveert. Geef dan duidelijk aan wat een prettige plek is voor jou en de tolk. Wil je dat de tolk tegenover je komt te zitten? Vraag dan om een losse stoel. Wil je dat de tolk op het podium gaat tolken? Vraag de het theater of de theatergroep eerst of dit mag. Zo ja, vraag dan om hier rekening mee te houden met de belichting. Of vraag om een extra spotlight lamp voor de tolk.

Reactie acteurs/toeschouwers op aanwezigheid tolk – gebarentolk
Bij een theatervoorstelling kan de gebarentolk op het podium gaan staan, in een hoekje. Sommige acteurs en toeschouwers kunnen dat storend vinden. Je kunt er dan ook voor kiezen om de tolk voor het podium te laten staan of zitten. Wanneer je zelf vooraan gaat zitten, heb je de tolk vlak voor je en kun je de acteur(s) daarboven op het podium zien. Het is verstandig om bij de voorbereiding al contact hierover te hebben gehad met het theater of de theatergroep. Ter plekke is het soms niet meer mogelijk om nog iets te wijzigen, bijvoorbeeld omdat alle zitplaatsen al bezet zijn.

Reactie acteurs/toeschouwers op aanwezigheid tolk – schrijftolk
Het toetsenbord van een schrijftolk die in de zaal aanwezig is bij een theatervoorstelling, maakt tijdens het typen geluid. Sommige acteurs en toeschouwers kunnen dat storend vinden. Je kunt er dan voor kiezen de schrijftolk in een hoek van de zaal plaats te laten nemen en dan een tablet of boven- of ondertiteling te gebruiken. Het is verstandig om bij de voorbereiding al contact hierover te hebben gehad met het theater of de theatergroep. Ter plekke is het soms niet meer mogelijk om nog iets te wijzigen, bijvoorbeeld omdat alle zitplaatsen al bezet zijn.

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk aanwezig bij de theaterproductie? Leg dan – liefst ruim vooraf – uit aan de productiemedewerker(s), acteur(s), het theater of de theatergroep waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Bekijk voor aanvang van de voorstelling waar je graag wilt zitten, zodat je de tolk of de tolktekst en de acteur(s) goed kunt zien. Wanneer je aparte zitplaatsen heb gereserveerd, bekijk dan voordat de voorstelling begint of je vanaf die plaatsen alles goed kunt zien.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

Meer informatie

 

Ik ga naar de bioscoop

Bij een film kan de tolk niet even een spreker om herhaling vragen als hij of zij iets niet heeft verstaan. Een tolk combineren met een groot bioscoopscherm  kan een uitdaging zijn. Ook de belichting in bioscoopzalen is een aandachtspunt. Bij gebruik van een schrijftolk kan een tolktekst als een boven- of ondertiteling worden getoond. Je kunt ook een tablet gebruiken waarop de tolktekst verschijnt.
Lees verder »

Voor een tolk mogen geen extra kosten worden gerekend, maar soms kan daarover discussie ontstaan bij de kaartverkoop of kaartcontrole.

Tolkaanvraag

Laat bij de tolkaanvraag weten om welke film het gaat. Vaak is informatie over de film beschikbaar op internet. Heb je geen of te weinig informatie? Vraag dan vooraf aan de bioscoop of de organisatie van de filmvertoning om (meer) informatie en wat je kunt verwachten.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Wanneer je een bioscoop bezoekt, kun je een tolk inschakelen die ervaring heeft met televisie. Deze tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS), zoek op specialisatie ‘televisie,’ of zoeken in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl en Tolkmatch.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Voorbereiding

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Informeer de tolk over de inhoud van de film. Voor de tolk is het prettig om te weten wie de acteurs zijn en welke rollen zij spelen. Vraag de bioscoop om een script of als dat kan de film zelf naar de tolk te sturen. Je kunt ook de tolk vragen om hierover zelf contact op te nemen met de bioscoop. De tolk kan zich dan voorbereiden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Afstemmen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van de film eventjes doornemen. Spreek bijvoorbeeld af welke gebaren je gebruikt voor begrippen die genoemd gaan worden of naamgebaren.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

Herhaling vragen
Bij een filmvertoning kan de tolk niet om herhaling vragen wanneer hij of zij iets niet goed heeft verstaan. Soms praat een acteur zo snel of zo vreemd, dat de tolk dit niet allemaal goed kan vertalen. Spreek dan met de tolk af dat hij of zij het laat weten iets niet te hebben verstaan.

https://youtu.be/COO1FjhuMcI

Informeer de bioscoop dat je een tolk meeneemt
Laat de bioscoop weten dat je een tolk meeneemt en wat je nodig denkt te hebben. Soms is het nodig dat de bioscoop extra of aparte zitplaatsen reserveert. Geef dan duidelijk aan wat een prettige plek is voor jou en de tolk. Wil je dat de tolk tegenover je komt te zitten? Vraag dan om een losse stoel. Wil je dat de tolk voor of naast het scherm gaat tolken, of op een podium? Overleg dan met de bioscoop en de tolk wat de mogelijkheden zijn. Vraag de bioscoop om rekening te houden met de belichting. Of vraag om een extra spotlight lamp voor de tolk.

Reactie acteurs/toeschouwers op aanwezigheid tolk – gebarentolk
Bij een film kan de gebarentolk voor of naast het scherm gaan staan. Maar sommige toeschouwers kunnen dat storend vinden. Je kunt er dan ook voor kiezen om de tolk op een wat minder opvallende plek te laten staan of zitten. Wanneer je zelf vooraan gaat zitten, heb je de tolk vlak voor je en kun je de film daarboven of daarnaast zien. Het is verstandig om bij de voorbereiding al contact hierover te hebben gehad met de bioscoop. Ter plekke is het soms niet meer mogelijk om nog iets te wijzigen, bijvoorbeeld omdat alle zitplaatsen al bezet zijn.

Reactie acteurs/toeschouwers op aanwezigheid tolk – schrijftolk
Het toetsenbord van een schrijftolk die in de bioscoopzaal aanwezig is, maakt tijdens het typen geluid. Sommige toeschouwers kunnen dat storend vinden. Je kunt er dan voor kiezen de schrijftolk in een hoek van de zaal plaats te laten nemen en dan een tablet of boven- of ondertiteling te gebruiken. Het is verstandig om bij de voorbereiding al contact hierover te hebben gehad met het theater of de theatergroep. Ter plekke is het soms niet meer mogelijk om nog iets te wijzigen, bijvoorbeeld omdat alle zitplaatsen al bezet zijn.

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk aanwezig in de bioscoop? Leg dan – liefst ruim vooraf – uit aan de medewerkers van de bioscoop waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Bekijk voor aanvang van de film waar je graag wilt zitten, zodat je de tolk of de tolktekst en de film goed kunt zien. Wanneer je aparte zitplaatsen heb gereserveerd, bekijk dan voordat de film begint of je vanaf die plaatsen alles goed kunt zien.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

Ik ga naar een museum

Er zijn een paar musea die rondleidingen in Nederlandse Gebarentaal aanbieden, met dove gidsen.  Soms organiseert een dovenorganisatie een uitje in een museum en regelt dan de tolken. Maar je kunt ook zelf een rondleiding in een museum volgen met een tolk. De tolk kan de sprekende gids en/of de audiotour tolken. Schrijftolken kunnen mobiel worden ingezet met een zogeheten Velowalker.
Lees verder »

Voor een tolk mogen geen extra kosten worden gerekend, maar soms kan daarover discussie ontstaan bij de kaartverkoop of kaartcontrole.

Tolkaanvraag

Laat bij de tolkaanvraag weten om welk museum en welke tentoonstelling en/of kunstenaar het gaat. Vaak is informatie op internet beschikbaar. Heb je geen of te weinig informatie? Vraag dan vooraf aan het museum om (meer) informatie. Laat ook aan de tolk weten met welk doel je het museum bezoekt. Een ontspannen uitje of voor je werk?

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
In het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) kun je geen in musea gespecialiseerde tolken vinden. Vraag eens rond bij andere tolkgebruikers of zij een tolk kunnen aanbevelen voor een museumbezoek. Of laat een bemiddelingsbureau (Tolkcontact voor leefuren of Tolknet voor onderwijsuren of werkuren) gericht zoeken naar een tolk met ervaring met musea. Je kunt ook zoeken naar een tolk met kennis over het thema van de kunstenaar(s) of tentoonstelling die je wilt bekijken.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Voorbereiding

Informeer de tolk vooraf
Informeer de tolk over het museum en de tentoonstelling die je bezoekt. Voor de tolk is het prettig om te weten wie de kunstenaars zijn en welke kunststromingen zij volgen. Vraag het museum om een (tekst van de) audiotour naar de tolk te sturen. Je kunt ook de tolk vragen om hierover zelf contact op te nemen met het museum. De tolk kan zich dan voorbereiden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Afstemmen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van de tentoonstelling eventjes doornemen. Spreek bijvoorbeeld af welke gebaren je gebruikt voor begrippen die genoemd gaan worden of naamgebaren.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk aanwezig bij een rondleiding? Leg dan uit aan de gids waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Spreek met de tolk af waar je wilt dat hij of zij gaat staan. Een gebarentolk kan bijvoorbeeld naast de gids staan, of pal voor jou. Maar is het kunstwerk dan nog goed te zien? Een mobiele schrijftolk kan achter of naast je staan wanneer je een tabletscherm gebruikt, zodat je vrij zicht hebt op het kunstwerk.

https://youtu.be/uFgYI-q_0OA

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

 • Prachtige ervaring – artikeltje schrijftolkgebruiker over rondleiding met mobiele schrijftolk in museum, blad Plotsdoof, maart 2013

Meer informatie

Ik ga naar een concert

Soms kan het fijn zijn om een muziektolk in te schakelen bij een muziekoptreden. Bedenk of je het prettig vindt dat de tolk alle teksten zo letterlijk mogelijk vertaalt of dat je wilt dat de tolk het gevoel van de muziek overbrengt.
Lees verder »

Voor een tolk mogen geen extra kosten worden gerekend, maar soms kan daarover discussie ontstaan bij de kaartverkoop of kaartcontrole.

Tolkaanvraag

Laat bij de tolkaanvraag weten om welk muziekoptreden of welke soort muziek het gaat. Vaak is informatie op internet beschikbaar en muziek te beluisteren via bijvoorbeeld YouTube. Heb je geen of te weinig informatie? Vraag dan vooraf aan de muzikant(en) of de organisatie van het muziekoptreden om (meer) informatie.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
In het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) kun je geen muziektolken vinden. Vraag eens rond bij andere tolkgebruikers of zij een muziektolk kunnen aanbevelen. Of laat een bemiddelingsbureau (Tolkcontact voor leefuren of Tolknet voor onderwijsuren of werkuren) gericht zoeken naar een tolk met ervaring met muziektolken.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Voorbereiding

Informeer de tolk vooraf
Informeer de tolk over voor welke muziek je komt. Voor de tolk is het prettig om te weten wie de muzikanten zijn en welke muziek zij spelen. Vraag de muzikant(en) of organisatie van het muziekoptreden om songteksten of muziek naar de tolk te sturen. Je kunt ook de tolk vragen om hierover zelf contact op te nemen met de muzikant(en) of organisatie van het muziekoptreden. De tolk kan zich dan voorbereiden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Afstemmen met tolk
Bedenk of je het prettig vindt dat de tolk alle teksten zo letterlijk mogelijk vertaalt of dat je wilt dat de tolk het gevoel van de muziek overbrengt. Of heb je liever dat de tolk uitlegt welke instrumenten er te horen zijn? Laat je wensen aan de tolk weten.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

Herhaling vragen
Bij een muziekoptreden kan de tolk meestal niet de muzikant(en) om herhaling vragen wanneer hij of zij iets niet goed heeft verstaan. De tolk zou dan de muziek of het liedje moeten onderbreken. Spreek met de tolk af dat hij of zij het laat weten iets niet te hebben verstaan.

https://youtu.be/COO1FjhuMcI

Informeer de organisatie dat je een tolk meeneemt
Laat de muzikant(en) of organisatie van het muziekoptreden weten dat je een tolk meeneemt en wat je nodig denkt te hebben. Soms is het nodig dat de organisatie van het muziekoptreden extra of aparte zitplaatsen reserveert. Geef dan duidelijk aan wat een prettige plek is voor jou en de tolk. Wil je dat de tolk tegenover je komt te zitten? Vraag dan om een losse stoel. Wil je dat de tolk op het podium gaat tolken? Vraag de muzikant(en) en/of de organisatie van het muziekoptreden eerst of dit mag. Zo ja, vraag dan om hier rekening mee te houden met de belichting. Of vraag om een extra spotlight lamp voor de tolk.

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk aanwezig bij een muziekoptreden? Leg dan uit aan de muzikant(en) waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Bekijk voor aanvang van het concert waar je graag wilt zitten of staan, zodat je de tolk of de tolktekst en de muzikant(en) goed kunt zien. Wanneer je aparte zitplaatsen of staanplaatsen heb gereserveerd, bekijk dan voordat het optreden begint of je vanaf die plaatsen alles goed kunt zien.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A
https://youtu.be/uFgYI-q_0OA

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Interessante informatie kan je aanvinken en downloaden, printen of naar jezelf mailen. Niet alleen om nog eens rustig na te lezen, maar ook om te delen met andere mensen die aanwezig kunnen zijn in een tolksituatie.

Direct naar Mijn Overzicht

Sport - Ik wil een tolk inzetten bij sport

Bij het uitoefenen van een sport kun je een tolk inschakelen. Dat zal meestal niet gedurende de hele wedstrijd of training nodig zijn, maar er zijn vaak wel vaste overlegmomenten. Bedenk daarom of je een tolk nodig hebt vooraf, in de rust of in een pauze en/of na de wedstrijd of training.

Ik neem een tolk mee naar een wedstrijd

Tijdens een wedstrijd kunnen de emoties soms hoog oplopen.  Bijvoorbeeld wanneer een wedstrijd erg spannend is. Coaches, scheidsrechters, medespelers en tegenstanders kunnen dan meer aandacht hebben voor het spel dan voor de communicatie.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Wanneer je een wedstrijd speelt, kun je een tolk inschakelen die ervaring heeft met sport in het algemeen of de sport die jij beoefent. Soms beoefent een tolk dezelfde sport als jij. Het kan dan prettig zijn om deze tolk aan te vragen. Het kan prettig zijn om per seizoen een vaste tolk per wedstrijd te hebben. Vraag de tolk dan aan voor meerdere wedstrijden achter elkaar.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Een tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS), maar je kunt daar niet een tolk zoeken op specialisatie ‘sport.’ Je kunt de tolk ook laten zoeken door een bemiddelingsbureau (Tolkcontact voor leefuren of Tolknet voor onderwijsuren of werkuren). Geef dan aan dat je bij voorkeur een tolk zoekt met ervaring of kennis van jouw sport.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Voorbereiding

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Neem je een tolk mee die niets weet over jouw sport? Dan kan het verstandig zijn om de tolk (liefst een paar dagen) voor de wedstrijd informatie te geven. Bijvoorbeeld via de website van jouw sportclub of de sportbond. Vertel ook wat jouw rol/positie in het team is. Gaat het om een oefenwedstrijdje of een finale? Hoe, waar en wanneer bespreekt de coach de wedstrijdtactiek? Je kunt ook de tolk vragen om hierover zelf contact op te nemen met de coach. De tolk kan zich dan voorbereiden.

Laat indien nodig aan de tolk weten welke kleding en schoeisel geschikt zijn. In sommige sportzalen is bijvoorbeeld het dragen van bepaalde sportschoenen verplicht.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Informeer de coach dat je een tolk meeneemt
Informeer vooraf de coach dat, hoe en wanneer je de tolk wilt inzetten.

Afstemmen met tolk
Maak met de tolk afspraken over wat je van hem of haar verwacht voor, tijdens en na de wedstrijd. Bedenk daarom op welke momenten en waar je de tolk nodig hebt. In de kleedkamer bij de wedstrijdbespreking vooraf? Naast de coach tijdens de wedstrijd? In de rust?

Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van de wedstrijd eventjes doornemen. Spreek bijvoorbeeld af welke gebaren je gebruikt voor begrippen (van spelregels) die genoemd gaan worden of naamgebaren van teamgenoten.

Op welk moment is er een nabespreking van de wedstrijd? Meteen na de wedstrijd of iets later in de kleedkamer? Informeer hierover de tolk.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk aanwezig bij de wedstrijd? Leg dan uit aan de coach en teamgenoten waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Is de uitleg van de coach vóór de wedstrijd voldoende? Laat de tolk dan wat afstand houden tijdens de wedstrijd. Je kunt de tolk dan in de pauze of na de wedstrijd weer inschakelen.

Tolk nodig tijdens de wedstrijd? Wil je dan dat de tolk op de reservebank gaat zitten of naast de coach blijft staan? Moet de tolk zoveel mogelijk alles tolken, dus naast de coach ook wat scheidsrechter, medespelers en tegenstanders zeggen?

Indien je het belangrijk vindt, vertel aan de tolk dat hij of zij goed moet opletten waar hij of zij gaat staan. Bijvoorbeeld in de buurt van of naast de coach.

https://youtu.be/uFgYI-q_0OA

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

Meer informatie

 • Sportbond voor doven en slechthorenden
  Je kunt ook deelnemen aan sporten voor doven en slechthorenden. Kijk voor meer informatie op de website van de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB). Er is vaak gelegenheid om samen te trainen met andere dove, slechthorende en doofblinde sporters.
 • Oud-Zeistenaar nu bondscoach KNDSB – artikel De Nieuwsbode Zeist, juni 2017

Ik neem een tolk mee naar een training

Meestal is er tijdens de training meer tijd voor uitleg dan bij een wedstrijd. De training kan tussendoor worden stilgelegd wanneer de trainer iets wil uitleggen. De tolk dient hierop alert te zijn. Meestal komt een tolk niet op het sportveld; hij of zij staat dan langs de zijlijn. Maar bij bijvoorbeeld een zwemles met een klein doof, slechthorend of doofblind kind kan het beter zijn dat de tolk ook in het water aanwezig is. Vraag dan aan de tolk om zwemkleding mee te nemen.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Wanneer je een training hebt, kun je een tolk inschakelen die ervaring heeft met sport in het algemeen of de sport die jij beoefent. Soms beoefent een tolk dezelfde sport als jij. Het kan dan prettig zijn om deze tolk aan te vragen. Het kan prettig zijn om per seizoen een vaste tolk per training te hebben. Vraag de tolk dan aan voor meerdere trainingen achter elkaar.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Een tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS), maar je kunt daar (nog) niet een tolk zoeken op specialisatie ‘sport.’ Je kunt de tolk ook laten zoeken door een bemiddelingsbureau (Tolkcontact voor leefuren of Tolknet voor onderwijsuren of werkuren). Geef dan aan dat je bij voorkeur een tolk zoekt met ervaring of kennis van jouw sport.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Voorbereiding

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Neem je een tolk mee die niets weet over jouw sport? Dan kan het verstandig zijn om de tolk (liefst een paar dagen) voor de eerste training informatie te geven. Bijvoorbeeld via de website van jouw sportclub of de sportbond. Vertel ook wat jouw rol/positie in het team is. Je kunt ook de tolk vragen om hierover zelf contact op te nemen met de trainer. De tolk kan zich dan voorbereiden.

Laat indien nodig aan de tolk weten welke kleding en schoeisel geschikt zijn. In sommige sportzalen is bijvoorbeeld het dragen van bepaalde sportschoenen verplicht.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Informeer de trainer dat je een tolk meeneemt
Informeer vooraf de trainer dat, hoe en wanneer je de tolk wilt inzetten.  Misschien kan het prettig zijn om de trainer op een vast moment uitleg te laten geven. Of apart aan jou.

Afstemmen met tolk
Maak met de tolk afspraken over wat je van hem of haar verwacht voor, tijdens en na de training. Bedenk daarom op welke momenten en waar je de tolk nodig hebt. Vind je het prettig of juist niet wanneer de tolk de gesprekken vertaalt van medespelers en/of trainer in de kleedkamer?

Bij een zwemles; moet de tolk dan ook het water in?

Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van de training eventjes doornemen. Spreek bijvoorbeeld af welke gebaren je gebruikt voor begrippen (van spelregels) die genoemd gaan worden of naamgebaren van teamgenoten.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk aanwezig bij de training? Leg dan uit aan de trainer en teamgenoten waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Wil je dat de tolk tijdens de training vlakbij jou staat of juist liever naast de trainer. Overleg met de tolk en de trainer wat een goede positie van de tolk is.

Bij een zwemles; moet de tolk dan ook het water in?

https://youtu.be/uFgYI-q_0OA

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

Meer informatie

 • Sportbond voor doven en slechthorenden
  Je kunt ook deelnemen aan sporten voor doven en slechthorenden. Kijk voor meer informatie op de website van de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB). Er is vaak gelegenheid om samen te trainen met andere dove, slechthorende en doofblinde sporters.
 • Oud-Zeistenaar nu bondscoach KNDSB – artikel De Nieuwsbode Zeist, juni 2017

Interessante informatie kan je aanvinken en downloaden, printen of naar jezelf mailen. Niet alleen om nog eens rustig na te lezen, maar ook om te delen met andere mensen die aanwezig kunnen zijn in een tolksituatie.

Direct naar Mijn Overzicht

Dokter - Ik heb een tolk nodig bij een bezoek aan de dokter

In medische situaties is het belangrijk om te weten wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren. Onduidelijkheid kan onnodig spanning geven of de behandeling verstoren. Voor de zekerheid en duidelijkheid is het daarom aanbevolen om een tolk mee te nemen wanneer je niet (goed) kunt horen en/of zien.

Ik heb een afspraak bij de dokter

Een gesprek bij de dokter kan soms spannend zijn. Soms is er slecht nieuws over je gezondheid of krijg je een ingrijpende behandeling. Soms heeft een dokter het druk, omdat hij of zij ook veel andere patiënten heeft. Dat kan invloed hebben op de communicatie. Wanneer je denkt dat het nodig is, dan kun je bij het maken van een afspraak om extra tijd vragen.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Laat bij de tolkaanvraag weten om wat voor soort doktersgesprek het gaat. Een bezoek aan je eigen vertrouwde huisarts of ga je naar een vreemde dokter? Bedenk voor jezelf of je de reden van het bezoek wilt opgeven. Dat hoeft niet.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Wanneer je een dokter bezoekt, kun je een tolk inschakelen die ervaring heeft met tolken in medische situaties. Deze tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS), zoek op ervaringsgebied ‘medisch.’ Of zoek in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl bij ‘Situaties – medisch (b.v. dokter)’ of Tolkmatch bij ‘Ervaringsgebieden – Medische situaties (ziekenhuis, huisarts).’

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Voorbereiding

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Misschien vind je het lastig om bij medische situaties vooraf informatie op te sturen. Maar de tolk heeft geheimhoudingsplicht en mag deze informatie niet met anderen delen. De tolk kan haar werk beter doen wanneer zij goed op de hoogte is. Voor een moeilijk doktersgesprek kan dat juist een voordeel zijn. Je kunt ook de tolk vragen om hierover zelf contact op te nemen met de dokter. De tolk kan zich dan voorbereiden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Afstemmen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van het doktersgesprek eventjes doornemen. Spreek bijvoorbeeld af welke gebaren je gebruikt voor (medische) begrippen die genoemd gaan worden of naamgebaren.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

Informeer de dokter(sassistente) dat je een tolk meeneemt
Laat de doktersassistente, of de contactpersoon van het ziekenhuis, weten dat je een tolk meeneemt. Bij een belangrijke of moeilijke afspraak kun je vragen om een langere afspraak.

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk aanwezig bij de dokter? Leg dan uit waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Bekijk en overleg met de dokter en de tolk waar jij en de tolk graag willen zitten, zodat je de tolk of de tolktekst en de dokter goed kunt zien.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Lichamelijk onderzoek, behandeling of operatie
Krijg je een lichamelijk onderzoek? Gaat de dokter je behandelen? Of moet je worden geopereerd? Wil je dan dat de tolk daarbij aanwezig is of niet? Wil je liever geen tolk bij het onderzoek, de behandeling of de operatie? Bespreek dan (via de tolk) met de onderzoeker, dokter of chirurg eerst wat er gaat gebeuren. Moet je je uitkleden? Wat houdt het onderzoek, de behandeling of de operatie in? En geef aan dat eenmaal achter het gordijn of in de operatiekamer (uitgebreide) communicatie niet mogelijk is zonder tolk. Heb je liever dat de tolk wel aanwezig is? Laat dit weten aan de onderzoeker, dokter of chirurg. Misschien moet de tolk dan beschermende kleding aandoen, bijvoorbeeld groene operatiekleding, rubberen handschoenen of een mondkapje.

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

Meer informatie

Ik heb spoedeisende hulp nodig

Bij medische spoedeisende hulp kun je denken aan een plotselinge en zware verwonding of aandoening waarvoor je naar de huisartsenpost of naar de eerste hulp in een ziekenhuis moet. Gebruik dan het spoednummer van Tolkcontact om zo snel mogelijk een tolk te krijgen: 0630804715.
Lees verder »

Kun je niet op tijd een tolk krijgen? Dan kun je een tolk op afstand op afroep inschakelen.

Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Dan zal de dokter er voor kiezen om zonder overleg medische behandelingen te verrichten. Maak desnoods gebruik van pen en papier.

Tolkaanvraag

Bij spoedeisende hulp heb je meestal weinig of geen tijd om zelf een tolk te regelen. Gebruik dan dit spoednummer van Tolkcontact om zo snel mogelijk een tolk te krijgen: 0630804715. Met het spoednummer kun je sms’en, maar sneller is om dit nummer te laten bellen door de dokter(sassistente) of zelf bellen via de bemiddelingsdienst. Laat weten om welke noodsituatie het gaat. Tolkcontact kan dan een spoedtolk sturen, dit is altijd een gebarentolk die Nederlandse Gebarentaal en Nederlands met Gebaren beheerst.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Wanneer je een dokter bezoekt, kun je een tolk inschakelen die ervaring heeft met tolken in medische situaties. Deze tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS), zoek op ervaringsgebied ‘medisch.’ Of zoek in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl bij ‘Situaties – medisch (b.v. dokter)’ of Tolkmatch bij ‘Ervaringsgebieden – Medische situaties (ziekenhuis, huisarts).’

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Voorbereiding

Sla het spoednummer op
Sla het spoedtelefoonnummer van Tolkcontact op in je mobiele telefoon of in je agenda: 0630804715 Je hebt dit spoednummer misschien een keertje nodig bij een noodsituatie!

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Bij een spoedeisende situatie heb je soms geen tijd om de tolk uitgebreid vooraf te informeren. Maar soms moet je ook even wachten op een dokter of behandeling. Gebruik de wachttijd dan om de tolk te informeren.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Informeer de dokter en verpleegkundige dat je een tolk nodig hebt
Laat de dokter of verpleegkundige weten dat je een tolk wilt inschakelen. Maak dit desnoods duidelijk met pen en papier of geef het spoednummer van Tolkcontact: 0630804715

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk aanwezig bij de dokter? Leg dan uit waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen. Sla de introductie over wanneer er weinig of geen tijd is.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Bekijk en overleg met de dokter en de tolk waar jij graag wilt zitten (of liggen), zodat je de tolk of de tolktekst en de dokter goed kunt zien.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Lichamelijk onderzoek, behandeling of operatie
Krijg je een lichamelijk onderzoek? Gaat de dokter je behandelen? Of moet je worden geopereerd? Wil je dan dat de tolk daarbij aanwezig is of niet? Wil je liever geen tolk bij het onderzoek, de behandeling of de operatie? Bespreek dan (via de tolk) met de onderzoeker, dokter of chirurg eerst wat er gaat gebeuren. Moet je je uitkleden? Wat houdt het onderzoek, de behandeling of de operatie in? En geef aan dat eenmaal achter het gordijn of in de operatiekamer (uitgebreide) communicatie niet mogelijk is zonder tolk. Heb je liever dat de tolk wel aanwezig is? Laat dit weten aan de onderzoeker, dokter of chirurg. Misschien moet de tolk dan beschermende kleding aandoen, bijvoorbeeld groene operatiekleding, rubberen handschoenen of een mondkapje.

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

Meer informatie

 

Interessante informatie kan je aanvinken en downloaden, printen of naar jezelf mailen. Niet alleen om nog eens rustig na te lezen, maar ook om te delen met andere mensen die aanwezig kunnen zijn in een tolksituatie.

Direct naar Mijn Overzicht

Bijeenkomsten - Ik neem een tolk mee naar een bijeenkomst

Je hebt het recht om een tolk mee te nemen naar bijeenkomsten zoals een begrafenis, een politieke activiteit of een lezing. Op een bijeenkomst krijg je te maken met de organisatie van de bijeenkomst, met sprekers en met een zaal (vol) met toeschouwers.

Ik ga naar een begrafenis of crematie

Een begrafenis of crematie wordt meestal volgens een vast programma georganiseerd. Bij een uitvaart worden traditioneel toespraken gehouden, er wordt muziek gedraaid en men leest wat voor uit een religieus boek, zoals een bijbel of koran. Het is belangrijk dat de tolk de spreekteksten en religieuze teksten vooraf ontvangt, zodat zij zich kan voorbereiden. Met een lijst met muziekliedjes die worden gespeeld, kan de tolk songteksten opzoeken op internet en een vertaling voorbereiden.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Veel tolkgebruikers vinden het prettig om een vertrouwde tolk mee te nemen naar een uitvaart. Maar niet alle tolken zijn beschikbaar om te tolken bij een begrafenis of crematie. Je hebt dus kans dat jouw (meest) vertrouwde tolk de aanvraag weigert, teruggeeft of een andere tolk adviseert.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Een tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) of laten zoeken door een bemiddelingsbureau (Tolknet voor werkuren en Tolkcontact voor leefuren). Tolken voor een uitvaart kun je vinden in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl bij ‘Situaties – crematie’ of ‘Situaties – begrafenis’ en in de tolkprofielen van Tolkmatch bij ‘Ervaringsgebieden – begrafenissen en crematies.’

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Voorbereiding

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Het is belangrijk dat je vooraf zoveel mogelijk informatie voor de tolk verzamelt. De tolk kan zich dan goed voorbereiden. Misschien vind je het moeilijk of eng om om informatie te vragen, maar leg dan uit waarom dat nodig is. Vaak heeft men hier begrip voor. Je kunt informatie opvragen bij familieleden of de uitvaartbegeleider. Vraag om een draaiboek of een programma, dat noemen we een liturgie. Vraag ook om (concept) spreekteksten en een lijst van muziekliedjes. Je kunt deze informatie naar jezelf laten sturen en doorsturen naar de tolk. Als je de informatie liever niet vooraf ontvangt, kun je ook vragen om alles rechtstreeks naar de tolk te sturen.  Laat dit dan eerst even weten aan de tolk. Je kunt ook de tolk vragen om hierover zelf contact op te nemen met de familieleden of uitvaartbegeleider.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Afstemmen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van de bijeenkomst eventjes doornemen. Spreek bijvoorbeeld af welke gebaren je gebruikt voor begrippen die genoemd gaan worden of naamgebaren. Hoe wil je muziek laten vertalen? Moet de tolk alleen de songteksten vertalen, of ook de instrumenten en gevoelens van de muziek?

Laat aan de tolk weten wat de kledingvoorschriften zijn. Soms staat hierover iets op de rouwkaart of in de rouwadvertentie. Bij een uitvaart van een kind bijvoorbeeld is het gebruikelijk om kleding in vrolijke kleuren te dragen. Vraag bij twijfel aan de uitvaartbegeleider of andere genodigden over een geschikte kledingkeuze.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

Herhaling vragen
Wil je dat de tolk altijd de spreker om herhaling vraagt wanneer hij of zij iets niet goed heeft verstaan? Sommige sprekers kunnen daar niet goed mee omgaan. Bij een uitvaart kun je overwegen om de tolk niet te laten vragen om herhaling. Je kunt dan met de tolk afspreken dat de tolk het laat weten iets niet te hebben verstaan, en dat jij dan vervolgens beslist wat je nodig vindt. Laat je de tolk dan toch om herhaling vragen of stel je zelf een vraag?

https://youtu.be/COO1FjhuMcI

Informeer de uitvaartbegeleider dat je een tolk meeneemt
Laat de uitvaartbegeleider weten dat je een tolk meeneemt en wat je nodig denkt te hebben. Soms is het nodig dat men extra of aparte zitplaatsen reserveert. Wil je dat de tolk tegenover je komt te zitten? Vraag dan om een losse stoel klaar te zetten.

De tolksituatie

Introductie van tolk
In principe is het voldoende om vooraf aan de uitvaartbegeleider uit te leggen wat de tolk doet. Je hoeft dan niet ter plekke of aan het begin van de uitvaartdienst alles opnieuw uit te leggen. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Ga op een plek zitten waar je de tolk of de tolktekst en de spreker(s) goed kunt zien. Zorg dat de tolk niet voor een raam gaat zitten en een rustige achtergrond heeft.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Bij een begrafenis zijn er vaak nog toespraken naast het graf met alle aanwezigen. Het kan dan even zoeken zijn om een positie te vinden waar de tolk en jij alles goed kunnen volgen. Probeer dit niet al te opvallend te doen, want de laatste woorden zijn meestal emotioneel. De tolk kan vlakbij tegenover jou gaan staan of achter de spreker(s).

https://youtu.be/uFgYI-q_0OA

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ik ga naar een politieke bijeenkomst

Politieke bijeenkomsten kunnen een uitdaging zijn voor tolkgebruikers en tolken. Bij politieke bijeenkomsten heb je vaak te maken met verschillende sprekers. In verhitte discussies spreken mensen gepassioneerd, snel en niet altijd even duidelijk. Je weet soms niet of iemand voorstander, tegenstander, twijfelaar of iemand zonder mening is. Politiek kan onvoorspelbaar zijn.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Het is verstandig dat je een tolk zoekt die bekend is met bijvoorbeeld (spelregels van) debatteren of ervaring heeft met tolken op politiek bijeenkomsten.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Een tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) of in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl en Tolkmatch. Je kunt een tolk ook laten zoeken door een bemiddelingsbureau (Tolknet voor onderwijsuren of werkuren en Tolkcontact voor leefuren).

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Teamtolken
Let op de tijdsduur van de bijeenkomst en mogelijkheden voor pauzes. In de politiek ligt het tempo vaak hoog. Is er een uitgebreid programma met meerdere sprekers achter elkaar? Wil je ook in de pauzes actief netwerken en dan de tolk inschakelen? Je kunt dan overwegen om een teamtolkaanvraag te doen.

Wanneer je twijfelt over teamtolken, overleg dan met de tolk die je als eerste aanvraagt. Vraag naar zijn of haar inschatting over of teamtolken nodig is. Als je samen met de tolk denkt dat teamtolken beter is, vraag dan een tweede tolk aan. Het kan dan handig zijn om te vragen met wie de eerste tolk graag samenwerkt.

https://youtu.be/DDdy3aiE3Dg

Voorbereiding

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Informeer de tolk over de inhoud van de politieke bijeenkomst. Voor de tolk is het prettig om te weten wie de sprekers en andere (prominente) aanwezigen zijn en waarom je deelneemt. Vraag de organisatie om een PowerPointpresentatie of spreektekst naar de tolk te mailen. Je kunt ook de tolk vragen om hierover contact op te nemen met de organisatie. De tolk kan zich dan voorbereiden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Afstemmen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van de bijeenkomst eventjes doornemen. Spreek bijvoorbeeld af welke gebaren je gebruikt voor begrippen die genoemd gaan worden of naamgebaren.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

Herhaling vragen
Wil je dat de tolk altijd de spreker om herhaling vraagt wanneer hij of zij iets niet goed heeft verstaan? Sommige sprekers kunnen daar niet goed mee omgaan. En bij een bijeenkomst met een paar honderd toeschouwers wil je misschien niet dat de tolk steeds de spreker om herhaling vraagt. Je kunt dan met de tolk afspreken dat de tolk het laat weten iets niet te hebben verstaan, en dat jij dan vervolgens beslist wat je nodig vindt. Laat je de tolk dan toch om herhaling vragen of stel je zelf een vraag?

https://youtu.be/COO1FjhuMcI

Informeer de organisatie dat je een tolk meeneemt
Laat de organisatie weten dat je een tolk of teamtolken meeneemt en wat je nodig denkt te hebben. Soms is het nodig dat de organisatie extra of aparte zitplaatsen reserveert. Wil je dat de tolk tegenover je komt te zitten? Vraag de organisatie dan om een losse stoel. Wil je dat de tolk op een podium gaat tolken? Vraag de organisatie dan om hier rekening mee te houden met de belichting.

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk aanwezig bij een politieke bijeenkomst? Leg dan uit aan de organisatie en/of dagvoorzitter waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Ga op een plek zitten waar je de tolk of de tolktekst en de spreker(s) goed kunt zien. Zorg dat de tolk niet voor een raam gaat zitten en een rustige achtergrond heeft.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Bij inzet van een gebarentolk: Bij een politiek debat kunnen de gebarentolken naast de sprekers op het podium gaan staan. Maar sommige sprekers en toeschouwers kunnen dat storend vinden. Je kunt er dan ook voor kiezen om de tolken vóór het podium te laten zitten. Wanneer je zelf vooraan gaat zitten, heb je de tolk vlak voor je en kun je de sprekers daarboven op het podium zien.

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ik ga naar een lezing of workshop

Soms moet je een lezing of een workshop volgen voor je werk. Meestal lijkt dit op een les in het beroepsonderwijs of een college in het hoger onderwijs. Soms is er veel interactie tussen mensen, soms spreekt voornamelijk één persoon. Vaak is informatie over spreker of workshopleider en de inhoud van de lezing of workshop beschikbaar, bijvoorbeeld in een dagprogramma of op een aanmeldformulier. Deze informatie is niet altijd openbaar. Stuur het dan op naar de tolk. Heb je geen of te weinig informatie? Vraag dan vooraf aan de workshopleider, spreker of de organisatie om (meer) informatie en wat je kunt verwachten.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Het kan handig zijn dat je een tolk zoekt die bekend is met de studierichting en/of vakgebied waarover de lezing of workshop gaat. Soms heeft een tolk een opleiding gevolgd die overeenkomt met de inhoud.

Laat bij de aanvraag weten of het om een lezing (vaak eenrichtingsverkeer van de spreker) of een workshop (interactie, overleg met andere deelnemers aan de workshop) gaat. Voor de tolk kan het prettig zijn om te weten hoeveel mensen er nog meer meedoen aan de workshop.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Een tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) of in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl en Tolkmatch. Je kunt een tolk ook laten zoeken door een bemiddelingsbureau (Tolknet voor onderwijsuren of werkuren en Tolkcontact voor leefuren).

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Voertaal Engels?
Soms is een lezing of workshop in het Engels, maar wordt dat niet altijd duidelijk aangegeven op het programma of aanmeldformulier. Vraag bij twijfel altijd even na wat de voertaal is. Is de voertaal inderdaad in het Engels? Vraag dan een tolk aan die kan vertalen vanuit het Engels en naar het Engels.

Teamtolken
Let op de tijdsduur en mogelijkheden voor pauzes. Is er een uitgebreid programma met meerdere lezingen achter elkaar, minstens twee uur? Duurt de workshop een dagdeel? Is er weinig tijd voor pauze? Je kunt dan overwegen om een teamtolkaanvraag te doen. Het kan handig zijn om aan de (team)tolken te vragen of ze goed en graag met elkaar samenwerken.

https://youtu.be/DDdy3aiE3Dg

Voorbereiding

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Informeer de tolk over de inhoud van de lezing of workshop. Voor de tolk is het prettig om te weten wie de sprekers, workshopleiders en andere aanwezigen zijn en waarom je deelneemt. Vraag de spreker, workshopleider en/of organisatie om een PowerPointpresentatie of spreektekst naar de tolk te mailen. Je kunt ook de tolk vragen om hierover contact op te nemen met de spreker, workshopleider of organisatie. De tolk kan zich dan voorbereiden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Afstemmen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van de lezing of workshop eventjes doornemen. Spreek bijvoorbeeld af welke gebaren je gebruikt voor begrippen die genoemd gaan worden. Als je aan de slag gaat in een workshop, overleg met de tolk wat je prettig vindt. Bijvoorbeeld waar je gaat zitten met de tolk tussen andere deelnemers van de workshop. Wanneer een workshopleider iets wil uitleggen, roep je dan zelf de tolk of moet de tolk gelijk al klaarstaan?

https://youtu.be/fURCkGly_0A

Herhaling vragen
Wil je dat de tolk altijd de spreker om herhaling vraagt wanneer hij of zij iets niet goed heeft verstaan? Sommige sprekers kunnen daar niet goed mee omgaan. En bij een lezing met een paar honderd toeschouwers wil je misschien niet dat de tolk steeds de spreker om herhaling vraagt. Je kunt dan met de tolk afspreken dat de tolk het laat weten iets niet te hebben verstaan, en dat jij dan vervolgens beslist wat je nodig vindt. Laat je de tolk dan toch om herhaling vragen of stel je zelf een vraag?

https://youtu.be/COO1FjhuMcI

Informeer de organisatie dat je een tolk meeneemt
Laat de organisatie weten dat je een tolk of teamtolken meeneemt en wat je nodig denkt te hebben. Soms is het nodig dat de organisatie extra of aparte zitplaatsen reserveert. Wil je dat de tolk tegenover je komt te zitten? Vraag de organisatie dan om een losse stoel. Wil je dat de tolk op een podium gaat tolken? Vraag de organisatie dan om hier rekening mee te houden met de belichting.

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk aanwezig bij een workshop of lezing? Leg dan uit aan de spreker of workshopleider waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen. Bij een workshop kun je dit ook doen bij de andere deelnemers van de workshop. Bij een lezing is dat minder gebruikelijk. Dat kun je met de organisatie bespreken.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Ga op een plek zitten waar je de tolk of de tolktekst en de spreker of workshopleider goed kunt zien.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Ervaringsverhalen

Meer informatie

Interessante informatie kan je aanvinken en downloaden, printen of naar jezelf mailen. Niet alleen om nog eens rustig na te lezen, maar ook om te delen met andere mensen die aanwezig kunnen zijn in een tolksituatie.

Direct naar Mijn Overzicht

Religie - Ik ben gelovig en neem een tolk mee

Wanneer je gelovig bent, kun je een tolk meenemen naar religieuze bijeenkomsten. Het maakt niet uit welk geloof je hebt. Op een religieuze bijeenkomst krijg je te maken met de organisatie van de bijeenkomst, met sprekers en met – soms hele specifieke – geloofstradities.

Ik ga naar de kerk met een tolk

Een bezoek aan de kerk verloopt meestal volgens een vast programma. De dominee, pastoor of predikant houdt een preek en leest voor uit de bijbel. Vaak worden er bijbelliederen gezongen. Het is belangrijk dat de tolk de (s)preekteksten, psalmteksten en bijbelpassages vooraf ontvangt, zodat zij zich kan voorbereiden.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Veel tolkgebruikers vinden het prettig om een vertrouwde tolk mee te nemen naar een kerkdienst. Maar niet alle tolken zijn beschikbaar om te tolken in de kerk, bijvoorbeeld omdat ze zelf niet gelovig zijn en/of zich ongemakkelijk voelen in een kerk. Je hebt dus kans dat jouw (meest) vertrouwde tolk de aanvraag weigert, teruggeeft of een andere tolk adviseert.

Laat bij de tolkaanvraag weten om wat voor kerkdienst het gaat. Katholiek of protestant? Wie (s)preekt er?

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Wanneer je een kerk bezoekt, kun je een tolk inschakelen die ervaring heeft met tolken in religieuze situaties. Deze tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS), zoek op ervaringsgebied ‘Religie.’ Of zoek in de tolkprofielen van mijn.tolkcontact.nl of Tolkmatch naar een tolk die in christelijk-religieuze situaties en/of kerkdiensten kan tolken.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Voorbereiding

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Bij een christelijke kerkdienst heeft meestal een voorganger de leiding.  Dit kan een dominee, pastoor of predikant zijn. Vraag de voorganger (een paar dagen) vooraf om informatie over de dienst aan de tolk te geven, bij voorkeur via de mail. Je kunt ook de tolk vragen om zelf contact op te nemen. Vraag naar een liturgie, een overzicht van psalmliederen en bijbelpassages en om (concept) (s)preekteksten. Je kunt vragen welke passages uit de bijbel worden voorgelezen. Je kunt ook de tolk vragen om hierover zelf contact op te nemen met de voorganger. De tolk kan zich dan goed voorbereiden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Afstemmen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van de dienst eventjes doornemen. Bespreek de (Bijbelse) begrippen en namen die in de dienst genoemd gaan worden.

Hoe wil je muziek laten vertalen? Moet de tolk alleen de psalmteksten vertalen, of ook de instrumenten en gevoelens van de muziek? Of wil je liever dat de tolk de muziek niet tolkt? Stem dit vooraf af met de tolk.

https://youtu.be/fURCkGly_0A

Herhaling vragen
Wil je dat de tolk de voorganger om herhaling vraagt wanneer hij of zij iets niet goed heeft verstaan? Sommige sprekers kunnen daar niet goed mee omgaan. Bij een dienst kun je overwegen om de tolk niet te laten vragen om herhaling. Je kunt dan met de tolk afspreken dat de tolk het laat weten iets niet te hebben verstaan, en dat jij dan vervolgens beslist wat je nodig vindt. Laat je de tolk dan toch om herhaling vragen of stel je zelf een vraag?

https://youtu.be/COO1FjhuMcI

Kledingvoorschrift
Soms gelden er specifieke kledingvoorschriften, bijvoorbeeld dat vrouwen een rok moeten dragen. Laat dan aan de tolk weten wat de kledingvoorschriften zijn. Vraag bij twijfel aan andere kerkgangers naar een geschikte kledingkeuze.

Informeer de dominee of pastoor dat je een tolk meeneemt
Laat de voorganger weten dat je een tolk meeneemt en wat je nodig denkt te hebben. Soms is het nodig dat men extra of aparte zitplaatsen in de kerk reserveert. Wil je dat de tolk tegenover je komt te zitten? Vraag dan om een losse stoel (bij voorkeur zonder armleuningen) klaar te zetten.

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk aanwezig bij een kerkdienst? Leg dan uit aan de voorganger waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Ga op een plek zitten waar je de tolk of de tolktekst en de voorganger goed kunt zien. Zorg dat de tolk niet voor een raam gaat zitten en een rustige achtergrond heeft.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Meer informatie

Ik ga naar de moskee met een tolk

Naar de moskee ga je meestal om samen te bidden. Op vrijdag houdt de imam een preek en leest koranverzen voor, soms zingend (reciterend). Het is belangrijk dat de tolk de (s)preekteksten en koranverzen vooraf ontvangt, zodat zij zich kan voorbereiden.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Veel tolkgebruikers vinden het prettig om een vertrouwde tolk mee te nemen naar een moskeebijeenkomst. Maar niet alle tolken zijn beschikbaar om te tolken in de moskee, bijvoorbeeld omdat ze zelf niet gelovig zijn, denken dat alles in het Arabisch gesproken wordt of zich ongemakkelijk voelen in een moskee. Je hebt dus kans dat jouw (meest) vertrouwde tolk de aanvraag weigert, teruggeeft of een andere tolk adviseert.

Denk ook goed na over of je een mannelijke of een vrouwelijke tolk aanvraagt. Een vrouwelijke tolk is niet toegestaan bij het mannen-gedeelte van de broeders. Andersom is een mannelijke tolk niet toegestaan bij het vrouwen-gedeelte.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Wanneer je een moskee bezoekt, kun je een tolk inschakelen die ervaring heeft met tolken in religieuze situaties. Deze tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS), zoek op ervaringsgebied ‘Religie.’ Of zoek in de tolkprofielen van Tolkcontact of Tolknet. In mijn.tolkcontact.nl kun je zoeken naar een tolk die in ‘religieus (overig)’ situaties kan tolken.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Voorbereiding

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Bij een moskeebijeenkomst heeft meestal een imam de leiding. Soms is er na het vrijdaggebed een lezing. Vraag de imam (een paar dagen) vooraf om informatie over de inhoud van (s)preekteksten en koranverzen aan de tolk te geven, bij voorkeur via de mail. Vraag naar een Nederlandstalige vertaling van de koranverzen. Je kunt ook de tolk vragen om hierover zelf contact op te nemen met de imam. De tolk kan zich dan voorbereiden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Afstemmen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van de moskeebijeenkomst eventjes doornemen. Vaak noemen ze dit een lezing, een kennisbijeenkomst, conferentie of een gebedsbijeenkomst. Bespreek met de tolk de (islamitische) begrippen en namen die genoemd gaan worden. Voor islamitische gebaren kunnen jij en de tolk kijken op het YouTubekanaal van Moslim Doven in Nederland.

Een imam citeert regelmatig uit de Koran in het Arabisch. Vaak volgt daarna de Nederlandse vertaling. De tolk kan bij het Arabische gedeelte zeggen: ‘De imam spreekt nu Arabisch.’

https://youtu.be/fURCkGly_0A

Herhaling vragen
Wil je dat de tolk de imam om herhaling vraagt wanneer hij of zij iets niet goed heeft verstaan? Sommige sprekers kunnen daar niet goed mee omgaan. Bij een moskeebijeenkomst kun je overwegen om de tolk niet te laten vragen om herhaling. Je kunt dan met de tolk afspreken dat de tolk het laat weten iets niet te hebben verstaan, en dat jij dan vervolgens beslist wat je nodig vindt. Laat je de tolk dan toch om herhaling vragen of stel je zelf een vraag?

https://youtu.be/COO1FjhuMcI

Kledingvoorschrift
Vaak gelden er specifieke kledingvoorschriften, bijvoorbeeld dat er geen (onrein) schoeisel gedragen mag worden. Mannen mogen geen korte broek dragen. Vrouwen liever geen kort rokje en wel een sjaal of doek om het hoofd. Laat dan aan de tolk weten wat de kledingvoorschriften zijn. Vraag bij twijfel aan andere moskeegangers naar een geschikte kledingkeuze.

Informeer de imam dat je een tolk meeneemt
Laat de imam weten dat je een tolk meeneemt en wat je nodig denkt te hebben. Soms is het nodig dat men extra of aparte zitplaatsen in de moskee reserveert.

Video: Informeer de gesprekspartner dat je een tolk meeneemt

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk aanwezig bij een moskeebijeenkomst? Leg dan uit aan de imam waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Ga op een plek zitten waar je de tolk of de tolktekst en de imam goed kunt zien. Zorg dat de tolk niet voor een raam gaat zitten en een rustige achtergrond heeft.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Meer informatie

 

Ik ga naar de synagoge met een tolk

Naar de synagoge ga je om samen te bidden en de Thora te lezen. De chazzan gaat zingend de dienst voor. De rabbijn preekt en legt uit over de Thora. Gebeden en teksten uit de Thora zijn meestal in het Hebreeuws. Er zijn vertalingen beschikbaar in het Nederlands. Het is dan belangrijk dat de tolk de Thora-teksten en gebedsteksten vooraf ontvangt, zodat zij zich kan voorbereiden.
Lees verder »

Tolkaanvraag

Veel tolkgebruikers vinden het prettig om een vertrouwde tolk mee te nemen naar een synagogebijeenkomst. Maar niet alle tolken zijn beschikbaar om te tolken in de synagoge, bijvoorbeeld omdat ze zelf niet gelovig zijn, denken dat ze het Hebreeuws niet kunnen volgen of zich ongemakkelijk voelen in een synagoge. Je hebt dus kans dat jouw (meest) vertrouwde tolk de aanvraag weigert, teruggeeft of een andere tolk adviseert.

https://youtu.be/LgmMCz0R6M8

Tolk zoeken
Wanneer je een synagoge bezoekt, kun je een tolk inschakelen die ervaring heeft met tolken in religieuze situaties. Deze tolk kun je vinden in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS), zoek op ervaringsgebied ‘Religie.’ Of zoek in de tolkprofielen van Tolkcontact of Tolknet. In mijn.tolkcontact.nl kun je zoeken naar een tolk die in ‘religieus (overig)’ situaties kan tolken.

https://youtu.be/K9ADsTH97RI

Voorbereiding

Informatie vooraf opsturen naar tolk
Bij een synagogebijeenkomst heeft een voorzanger, de chazzan, de leiding. Deze voorzanger zingt liederen. Daarnaast preekt de rabbijn en geeft uitleg over de Thora. Vraag de rabbijn (een paar dagen) vooraf om informatie over de inhoud van de preek aan de tolk te geven, bij voorkeur via de mail. Je kunt ook de tolk vragen om hierover zelf contact op te nemen met de rabbijn. De tolk kan zich dan voorbereiden.

https://youtu.be/Lsbz0X1B2Pg

Afstemmen met tolk
Als je dat prettig vindt, kun je vooraf met de tolk de inhoud van de synagogebijeenkomst eventjes doornemen. Bespreek met de tolk de (joodse) begrippen en namen die genoemd gaan worden.

Een rabbijn leest teksten voor uit de Thora, in het Hebreeuws. Er is een boek met de Nederlandse vertaling van de Thora beschikbaar. De tolk kan bij het Hebreeuws gesproken gedeelte zeggen: ‘De rabbijn spreekt nu Hebreeuws.’

https://youtu.be/fURCkGly_0A

Herhaling vragen
Wil je dat de tolk de rabbijn om herhaling vraagt wanneer hij of zij iets niet goed heeft verstaan? Sommige sprekers kunnen daar niet goed mee omgaan. Bij een synagogebijeenkomst kun je overwegen om de tolk niet te laten vragen om herhaling. Je kunt dan met de tolk afspreken dat de tolk het laat weten iets niet te hebben verstaan, en dat jij dan vervolgens beslist wat je nodig vindt. Laat je de tolk dan toch om herhaling vragen of stel je zelf een vraag?

https://youtu.be/COO1FjhuMcI

Kledingvoorschrift
Er kunnen specifieke kledingvoorschriften gelden. De oudere jongens en mannen dragen bijvoorbeeld gebedsriemen, een gebedskleed en een keppeltje. Laat dan aan de tolk weten wat de kledingvoorschriften zijn. Vraag bij twijfel aan andere synagogegangers naar een geschikte kledingkeuze.

Informeer de rabbijn dat je een tolk meeneemt
Laat de rabbijn weten dat je een tolk meeneemt en wat je nodig denkt te hebben. Soms is het nodig dat men extra of aparte zitplaatsen in de synagoge reserveert.

Video: Informeer de gesprekspartner dat je een tolk meeneemt

De tolksituatie

Introductie van tolk
Eerste keer een tolk aanwezig bij een synagogebijeenkomst? Leg dan uit aan de rabbijn waarom de tolk mee is gekomen en wat de tolk doet. Je kunt deze introductietekst hiervoor gebruiken. Je kunt de introductie ook door de tolk zelf laten doen.

https://youtu.be/_DRsxbS8_ME

Positie
Ga op een plek zitten waar je de tolk of de tolktekst en de rabbijn goed kunt zien. Zorg dat de tolk niet voor een raam gaat zitten en een rustige achtergrond heeft.

https://youtu.be/OQ5CDatDN2A

Feedback

Het kan voor jou en de tolk prettig zijn om na afloop van de tolksituatie te bespreken hoe het is gegaan. Geef dan feedback aan de tolk. Was de tolk duidelijk? Kon je alles goed volgen? Dit hoeft niet na iedere tolksituatie.

Meer informatie

 • Website van Dovenshoah – Stichting DovenShoah heeft als doel het vastleggen en bekendmaken van de geschiedenis van joodse doven tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

Interessante informatie kan je aanvinken en downloaden, printen of naar jezelf mailen. Niet alleen om nog eens rustig na te lezen, maar ook om te delen met andere mensen die aanwezig kunnen zijn in een tolksituatie.

Direct naar Mijn Overzicht

Mijn Overzicht

Tolkkeuzehulp – Mijn Overzicht

Hier tref je de informatie aan die je aangevinkt hebt voor Mijn Overzicht. Je kunt hier ook nog vinkjes aan- of uitzetten. De aangevinkte onderdelen worden, na downloaden, weergegeven in een overzichtelijk PDF-document op maat. Dit document kun je straks opslaan, op je gemak lezen en eenvoudig delen met anderen.

  Mijn Overzicht